MangaCZ Dnes je 16.7.2018, Registrovat...  
KlubMapa otakuRecenzeKulturaGaleriePřekladyČasté dotazyOdkazySuvenýry
Mai
Diskuse
Soutěž
Vítězný obrázek 111. kola:
Soutěľ
Momentálně neprobíhá žádný test
Anketa
Květou u vás třešně?
Zatím vůbec.
Jedině ty nejodvážnější.
Ideální čas pro hanami!
Už je po sezóně.
V okolí nemáme jedinou třešeň.

Písnička týdne
Hledani
Pokémon vs. Ježíš Kristus
18.08.2001 11:00  -  Série/Pokémon

Někdy koncem června poslal Kid do konference o manze tyto dva odkazy na články Berit Kjos: Jak Pokémoni a magické hrací karty ovlivňují mysl a žebříček hodnot dětí a Josef Sedláček: Nedejme se svést na stránkách prayer.cz. Je to taková zábavná (čti: člověk se baví hloupostí autora) kritika Pokémonu z hlediska křes?anské víry, ale toho paranoidního ustrašeného přístupu, který všude vidí Satana. Při jejich čtení jsem se docela pobavil, nicméně Pantheria se rozhodl, že se blíže podívá na jejich argumenty a rozmete je. Je to sisyfovská práce, s tímhle druhem blbosti nepohne vůbec nic, natožpak nějaké argumenty.

Dopřejme si to povyražení a předpokládejme, že autoři - sestry v Kristu, Švýcar Sedláček a pastor Brown - mysleli svoje příspěvky vážně. V takovém případě objevíme v každém z nich několik značně omletých tvrzení, které přestavují standardní způsob argumentace škodlivosti Pokémonu, několik zajímavých postřehů, z nichž většinou ale ne zcela přirozeně plynou další důvody pro zavržení Pokémonu, a především naprosto zcestnou metodu, totiž aplikace biblických principů na produkt zábavního průmyslu - "Pokémona".
Článek sestry v Kristu v úvodu otevírá křes?any tolik oblíbené téma hypnotického podvědomého působení celovečerních pokémoních filmů na maličké (přitom nezmiňuje populární křes?anskou teorii o ztělesnění Satana v milovaném Pikachu, protože jeho kožíšek má barvu síry pekelné). Obšírně se Pokémonu po této stránce věnuje server CAP. Zkratka CAP znamená Childcare Action Project: Christian Analysis of American Culture. Číselným modelem může CAP podle vlastních slov analyzovat jakýkoli systém nebo nositele informací, který sděluje pozorovateli takové informace, jež vyžadují, aby tento došel k nějakému názoru nebo vytvořil stanovisko, nebo v něm vyvolávají emoce nebo hodnotové soudy1. Hlavní metodologickou pomůckou CAP je model číselné analýzy (CAP Numeric Analysis Model). Ten funguje na základě udělování trestných bodů, pokud se ve sledovaném díle objeví některá z aktivit spadajících do zakázaných zkoumaných oblastí (Investigation Areas), majících negativní morální vliv. Týká-li se analýza některého ze zábavních médií, model číselné analýzy se mění na CAP model analýzy zábavních médií (CAP Entertainment Media Analysis Model). Tento model se podle tvrzení na serveru CAP prokázal být dostatečně spolehlivý a ve shodě s navrhovanými hodnoceními MPAA (Motion Picture Association of America)2. Navíc se u něj výpočtem určuje hodnota hutnosti vlivu (Influence Density) programu nebo média. Ta je odvozena od závažnosti, s jakou se jednotlivé prohřešky proti křes?anské morálce v programu vyskytují. Stránky nabízí CAP analýzu a poznámky k prvnímu celovečernímu pokémonímu filmu Pokémon: The First Movie (r. Kunohiko YUYAMA / Michael HAIGNEY, Japonsko 1999). V poznámkách je reflektována výjimečná schopnost tohoto díla vystavit recipienty celé řadě negativních vlivů. Jejich dopad je o to horší, přihlédneme-li k tomu, že diváci do věku i šestnácti let nejsou většinou s to plně pochopit následky chování nebo oddělit fantasii od reality. Tento film na uvedené skutečnosti naprosto nebere ohled, ale ještě tyto schopnosti hluboce porušuje. Míra možného ovlivnění tímto filmem je nejvýš umocněná tím, že je celý o ovládání a moci, což je základní potřeba, zřetelná v mnoha dětech. Film zobrazuje například obrovské plameny, skoro nepřetržité zápasení, velký chtíč po moci a ovládání, chytání pokémonů k ovládání druhých a obludu s obrovskou mocí. Mimo to zachycuje zkamenění Ashe Ketchuma poté, co vběhne mezi dva obrovské výboje energie, kterými na sebe útočí Mew a Mewtwo, metodu pasivní resistence Pikachu fackovaného svým klonem, monumentální scénu Ashova vzkříšení slzami všech přítomných pokémonů a spoustu dalších škodlivých věcí. Poznámky k filmu končí upozorněním, že jeho první část, Pikachu's Vacation, záměrně obsahuje mimořádně fantastické a psychedelické scény k otupení recipientovy inteligence a soudnosti. Poznámky obsahují zmínku o ovládání druhých jako o základní touze (basal desire) zřetelné v mnoha dětech.
"Po skončení tohoto filmu (Pikachu's Vacation - pozn. autora) běžel druhý film, velmi podobný, který už ale vyslal informaci, že další film bude o Mewtwo. Já ani moje sestra jsme stále ničemu nerozuměly. Moje přítelkyně šeptem poznamenala: ?Tady sedí inženýrka se spisovatelkou, civí na plátno, neví o co jde a děti to mají chápat??"3 Skutečnost, že předfilmy uvozující samotné pokémoní snímky jsou vpodstatě formalistickými orgiemi, je prostý fakt. Na diváka působí silně expresivní vizuální kódy, primární radost z pohybu v prostoru a pohybu obrazu, jež díky rozměrům plátna získávají nová měřítka, gesta a znaky, které jsou nepochopitelné pro každého, kdo Pokémonu nepronikl hlouběji pod kůži, vytváří pro někoho, kdo bez předchozí divácké zkušenosti na pokémoní film zavítá, bizarní a zcela nesmyslnou pohyblivou směs barev a zvuků; tím spíše pro sestry v Kristu. Odtud snad vede cesta k málo specifické stížnosti, že "všechno v tom filmu bylo naprosto nepřirozené a neodpovídalo realitě." Že je ve filmu přítomná "agrese, agrese, agrese" je také pravda, ale na Marry Poppins asi malí milí kluci nepůjdou, a pokud je tato agresivní trilogie použita k popisu Pokémonu, potom na Vetřelce, Predátory nebo jen i obyčejného Hollow Mana padne polovina státních lesů. Jedné z nejlepších domněnek sestry v Kristu - "někdo chce připravit generaci dnešních dětí na kulturu, ve které hra, soutěž a boj už nebudou požadovány jako osobní sportovní výkon, nýbrž to bude životní styl založený na spolupráci s nadpřirozenými duchovními bytostmi" - dal vzniknout tento dialog, jak je v Několika dojmech z filmu popsán: "Když jsme se dvou asi desetiletých milých kluků, kteří seděli před námi, zeptaly, jestli vědí, o co šlo, odpověděli nám: "O boj," víc vysvětlit neuměli." Co zjistila před deseti lety Marsha Kinder, když v éře Želvích ninjů položila osmi malým milým dětem ve věku od šesti do devíti let otázku "Why do you think they (Ninja Turtles) are so popular?" "Five of the answers concern action (fighting and/or doing good). None acknowledges any cultural or marketing factors such as how they are commercially promoted."4 Ano, skutečně JDE o boj. Spolupráce s nadpřirozenými duchovními bytostmi je zatím stále sporná. "Nestala se vám televize, toulky po internetu či počítačové hry důležitějšími než četba bible a modlitby?"5 Pokud na tuto otázku odpovíte jinak než záporně, uzříte kruhy pekelné a poznáte věčné utrpení. Je to jen otázka času. Kapesním obludám nebo příšerám, popřípadě NETVORŮM DO KAPSY, se dostane správné interpretace i v článcích Josefa Sedláčka "Nedejme se svést" a reverenda Browna "Problém s Pokémonem". Zas budou problémy. Cha cha chá - a problémy, to jsme my! hlásají příspěvky. Oba se snaží zachránit svět před velkou zhoubou. Jakou, to asi často neví ani autoři sami. S jistou dávkou fantasie lze jako "nebezpečí, které za touto hrou stojí" v příspěvku Josefa Sedláčka odvodit zkázu života hráče karetního hry Pokémon, což se stane rukou ďáblovou. Čeho si Josef Sedláček všímá především, je "překroucení biblické zvěsti a biblického zjevení". Kam ale na ty nové náměty pořád chodit?6 Tohle aspoň s jistotu není chráněné copyrightem. Reverend Brown odhaluje šokující pravdu: "Skutečnost je taková, že Satan a jeho ďábelské hordy chtějí narušit mysl dětí stejně jako dospělých!" Článek reverenda Browna, jeho svatý hněv a teze o panteistické okultní moci ovšem připomínají Hitlerovy teorie o spiknutí světové plutokracie, které je třeba zastavit za každou cenu. Následky vešly ve všeobecnou známost. "Pokémona" je třeba zavrhnout na základě toho, že "nezobrazuje biblické hodnoty," "neoslavuje Boha," propaguje okultní hodnoty, ale především vede ke ztrátě rozlišení mezi fantasií a skutečností a otupením vědomí (viz CAP anylýza filmu Pokémon: The First Movie). Z Pokémonu se tak stal světový mediální otloukánek. Společnosti založené na křes?ansko-judaistické tradici se nezavděčí nedostatečným velebením Boha a okultními symboly, pro islámské myslitele je zase Pikachu židovský agent7. "V Jordánsku se dokonce objevil názor, že pokémon, podle japonských tvůrců zkratka anlických slov ?pocket monster?, znamená v japonštině ?židovský? nebo ?židovského původu?"8. Inu, kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde.
Jistým vodítkem při řešení problému "ztráty rozlišení fikce/realita" může opět být část výzkumu Marshi Kinder. Před deseti lety pravděpodobně ještě nikoho nenapadlo, že by u normálního dítěte mohlo dojít k porušení rozlišování mezi fikcí a relitou pouze sledováním filmu. Marsha Kinder se zabývala i podobně nesmrtelným tématem - vlivem počítačových her na chování hráče. Šlo o akční arkádovku na motivy Želvích ninjů. "The game is structured in five »scenes« of nonstop combat, each with its own explicit mission (e.g. scene 1 "Fire, we gotta get April out!"; scene 4 "We gotta save Splinter"; and scene 5 "We gotta find the Technodrome") and its own settings and enemies (batteling Rocksteady in a burning high rise; fighting in sewers agains a helicopter piloted by Baxter (...) ) and so on."9 Po smažbě Marsha položila jedenácti malým milým dětem ve věku osm až čtrnáct let otázku "After playing the game, do you feel like fighting with someone in real life?" "All eleven subjects who answered these questions claimed that they liked the fighting in the arcade game, yet after playing the game they had no desire to fight in real life."10 Podobně nepodložené je napadání Pokémonu z nezobrazování biblických hodnot. Nejzákladnější dějové schéma dobrodružného příběhu je přece z Bible doslova převzato: "A proto ten, kdo si myslí, že stojí, a? si dá pozor, aby nepadl." (1. Korintským, 10,12)
A tak i my dnes můžeme jít k Mew, plně se postavit na jeho stranu, vložit své životy do Jeho tlapky a ve víře a důvěře v Něho a Jeho slovo, které zjevil skze Sebe Sama: "Mew!"

1) http://www.capalert.com/method/method.htm 23.2.2001
2) http://www.capalert.com/capreports/datadisplayexpl2.htm 23.2.2001
3) "sestra v Kristu": Pokémoni - několik dojmů z filmu
4) KINDER, Marsha: Playing with Power in Movies, Television, and Video Games. University of California Press, 1991, str. 185
5) "sestra v Kristu", c.d.
6) srov. FUKA, František: Disney vykrádá mangu. FFFILM, http://www.novinky.cz/Index/Kultura/8118.html, 27. 6. 2001
7, 8) HILSKÝ, Kryštof: Islám vyhlásil válku pokémonům. In: LN, XIV, č. 19, 18. IV 2001, str. 12
9) KINDER, Marsha, c.d. str. 189
10) KINDER, Marsha, c.d. str. 199


Aktuality
18.03.2014
Píšete haiku? Pak právě vám je určen projekt Sto haiku od sta autorů.

16.03.2014
Do 25.3. můžete v pasáži Paláce Koruna na Václavském náměstí v Praze navštívit výstavu Život po japonském zamětřesení a tsunami.

20.02.2014
Případní zájemci ještě mohou v sobotu 22.2. stihnout přednášku Anny Křivánkové "Manga a anime - nerozluční přátelé?".

08.02.2014
Webzine Vlčí bouda se v průběhu února zaměřuje na vše související se Zemí vycházejícího slunce (tedy třeba i na mangu).

03.02.2014
Od února pro vás Česko-japonská společnost otvírá zcela nové přednáškové cykly.

29.01.2014
Ve středu 5.2. se v Japonském informačním a kulturním centru Velvyslanectví Japonska v ČR (Hellichova 1, Praha 1) koná od 18:00 přednáška prof. Yasudy o zvládání fukušimské jaderné katastrofy.

21.01.2014
Ve středu 22.1. začíná v paláci Lucerna 7. ročník Festivalu japonského filmu a kultury Eigasai.

23.12.2013
Přivábit si symbolicky štěstí, lásku a další dobré věci pro rok 2014 můžete v sobotu 4. ledna v ČJS. Vlastnoručně si kaligraficky napíšete blahodárná přání kakizome.

      

RSS
redakce@manga.cz

Mangaichi © 2001-2011
Creative Commons License
Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko.