MangaCZ Dnes je 22.6.2018, Registrovat...  
KlubMapa otakuRecenzeKulturaGaleriePřekladyČasté dotazyOdkazySuvenýry
Mai
Diskuse
Soutěž
Vítězný obrázek 111. kola:
Soutěľ
Momentálně neprobíhá žádný test
Anketa
Květou u vás třešně?
Zatím vůbec.
Jedině ty nejodvážnější.
Ideální čas pro hanami!
Už je po sezóně.
V okolí nemáme jedinou třešeň.

Písnička týdne
Hledani
Mah-jong, část 14.
16.06.2006 07:14  -  Japonsko

Ve čtrnácté, poslední části článku dokončíme výklad symboliky jednotlivých kamenů mah-jongové hrací sady. Budeme se věnovat Kamenům jara. V poslední kapitole se seznámíme se zcela odlišným použitím hracích kamenů mah-jongu, a to k věštění budoucnosti.

Kameny Jara

V původních čínských sadách Kameny Jara nebyly obsaženy, tyto sady obsahovaly pouze 136 hracích kamenů. Kameny Jara mají speciální význam a v mah-jongové sadě je zařazen pouze jeden kus od každého z nich. Jedná se vlastně o nehrající prémiové kameny a nelze z nich tvořit sady pro dosažení mah-jongu (PONG, KAONG ani ČOU). V každé sadě jich je celkem osm a jsou uspořádány do dvou řad. První řadu tvoří čtyři kameny Květů a druhou čtyři kameny Ročních období. V západních sadách bývají obvykle obě řady očíslovány pomocnými arabskými číslicemi umístěnými v jednom z horních rohů. Kameny Květů bývají obvykle označeny číslicemi v černé či zelené barvě, kameny Ročních období číslicemi v barvě červené. Kameny Květů a Ročních období náleží k jednotlivým světovým stranám tak, jak je uvedeno v tabulce:
ČíslováníStranaKvětRoční období
1Východní vítrŠvestkový květJaro
2Jižní vítrOrchidejLéto
3Západní vítrChryzantémaPodzim
4Severní vítrBambusZima
Kameny Jara společně tvoří sadu kamenů, která je také známa jako symbol Osmi strážců taoismu - osmi smrtelných bytostí, které byly díky svému odříkání a pilné práci přemístěny do božského království.

Květy

Květy (Švestka, Orchidej, Chryzantéma a Bambus) jsou v mah-jongu známy také jako „Čtyři urození“ a byly vybrány nejen jako pocta čtyřem obdobím, ale také proto, aby ukázaly příklady rozdílných rostlin, typických pro jednotlivé oblasti.
 • Švestkový květ – čínský znak „Li“. Švestkový květ je každoročně jedním z prvních znamení jara, a je proto symbolem nevinnosti a nezkušenosti. Je také odrazem štěstí, může znamenat znovuobnovení a nové štěstí. Švestkový květ je spojován s východním Větrem a Ročním obdobím Jara.
 • Orchidej – čínský znak „Lan“. Orchidej je vzácná a dokonalá rostlina, symbolizuje potěšení, které je rezervováno hlavně pro ty, kteří si ho mohou dopřát. Znamená také čistotu a ta je symbolem vzácnosti a dokonalosti. Orchidej je spojována s jižním Větrem a s Ročním obdobím Léta.
 • Chryzantéma – čínský znak „Chü“. V Číně je na chryzantému pohlíženo jako na symbol slunce. Chryzantéma reprezentuje přání, sociální aktivity, učení a zábavu. Je spojována se západním Větrem a Ročním obdobím Podzimu.
 • Bambus – čínský znak „Chu“. Bambus je nejrozšířenější rostlina s tisícem použití od stavění domů až po kreslení a psaní. Malý stonek bambusu může být rozporcován na vlákna. Bambusový květ je spojován s psaním, učením se a badatelstvím. Je také spojován se severním Větrem a Ročním obdobím Zimy.

Roční období

 • Jaro – čínský znak „Yu“. Je reprezentováno rybářem. Čínské miniatury jako rybáře často reprezentují starodávného filozofa Chiang T´ai Kunga, který byl objeven králem Wenem z dynastie Chou. Rybářova filozofie je prostá a jednoduchá. Je to dobré zacházení, které vede k dobrým pracovním vztahům, které posléze ve svém důsledku přinášejí prosperitu všem. Rybář je také proslulý svojí trpělivostí, a může tak reprezentovat také kvalitu. Rybář je spojován s východním Větrem, zelenou barvou, elementem lesa a Švestkovým květem.
 • Léto – čínský znak „Ch´iao“. Je reprezentováno dřevorubcem. Dřevorubec štípající hořící dřevo je vyjádřením tří z pěti elementů čínské filozofie: ohně, dřeva a kovu (reprezentován dřevorubcovou sekyrou). Oheň je dominantní element, který ovládá dřevo i kov, a reprezentuje tak všechny pozitivní vlivy vitality, úsilí, ambicí a průmyslu. Dřevorubec proto symbolizuje úspěch dosažený aktivitou. Dřevorubec je spojován s jižním Větrem, červenou barvou, elementem ohně a Orchidejí.
 • Podzim – čínský znak „Keng“. Je reprezentován farmářem. Farmář symbolizuje povinnost a námahu vynaloženou při sklizni. Je spojován s fyzicky namáhavou prací, ale s námahou, která přinese bohatou odměnu. Farmář naznačuje, že tělesné úsilí, které je vyžadováno k dosažení výsledku, není dokonalou náhražkou vytrvalosti a trpělivosti. Spíše ukazuje, že je třeba vstát a pustit se opět do práce. Farmář je spojován se západním Větrem, bílou barvou, elementem kovu a Chryzantémou.
 • Zima – čínský znak „Tu“. Je reprezentován učencem - učencem v Konfuciově otázce bytí. Učenec je obvykle zobrazován, jak nese plácačku na mouchy, kterou taoističtí filozofové mávají, aby tím zdůraznili jistý bod během diskuze. Zima může být obdobím, kdy i malí mohou dosáhnout úspěchu. Učenec znamená, že kulturně smýšlející mohou obrátit pozornost směrem k práci na literatuře nebo jiné umělecké hodnotě. Pro lidi s praktickým myšlením znamená učenec, že administrativní papírování nesmí být opomenuto. Důležitým významem je rovněž schopnost prozíravosti a zabezpečení rezerv. Učenec je spojován se severním Větrem, černou barvou, elementem vody a Bambusem.

Mah-jong jako věštecké orákulum

Kameny z mah-jongové hrací sady mohou, pokud to budete potřebovat, sloužit také jako věštecké orákulum k vykládání budoucnosti. To umožňuje zejména skutečnost, že každý jednotlivý kámen v sadě má svůj vlastní symbolický význam. Věštba je vlastně požadavkem na výklad znamení, která mohou předvídat dosud skrytá tajemství. Osoba, která vykládá znamení, se nazývá „věštcem“ a osoba, která se dotazuje na význam znamení, je vnímána jako „tazatel“. Před začátkem čtení se tazatel a věštec posadí ke stolu tváří k sobě. V ideálním případě je vhodné, aby stůl byl orientován delší stranou ve směru Sever - Jih. Tazatel a věštec se pak posadí ke stolu tím způsobem, že tazatel sedí na východní straně stolu a věštec na straně západní. Je-li to možné, stůl by neměl být umístěn v přímé linii s dveřmi, tato pozice není nakloněna věštbě. Poté věštec umístí na stůl všechny kameny mah-jongové sady, obrátí je lícem dolů a rozmístí je nepravidelně po stole. Tazatel bude kameny promíchávat tak dlouho, až bude sám spokojený. Věštec se v tomto okamžiku zeptá tazatele, zda má nějakou specifickou otázku, nebo touží pouze po všeobecném čtení. Tazatel podle svého přání může položit věštci otázku nebo tak učinit nemusí. Tazatel nyní posune všechny kameny do rohu stolu a vytvoří z nich symbolické jezero tím, že kameny stlačí co nejtěsněji k sobě a zformuje je do pokud možno ideálního kruhu bez kazů. Dále tazatel postupně vybere 13 kamenů zevnitř kruhu a posune je ke středu stolu. Poté tazatel znovu promíchá 13 vybraných kamenů a umístí je do středu stolu. Tři z nich posune směrem k západu, tři k východu, další tři kameny posune k severu a další tři k jihu. Poslední zbývající kámen zůstane ve středu a tazatel kameny vyrovná v každé části tak, jak ukazuje obrázek. Kameny jsou přitom stále obrázkem dolů.
Kameny jsou nyní připraveny k tomu, aby mohly být přečteny věštcem. Věštec nejdříve otočí lícem nahoru prostřední kamen, potom kameny na pozici 1-3-2, potom 4-5-6, dále 7-9-8 a nakonec 10-11-12. Kámen, který leží ve středu, označuje hlavní objekt pro čtení nebo naznačuje povahu hlavního současného problému tazatele. Kameny na východní (jarní) straně na pozici 1 a 3 reprezentují tazatelovu vnější osobnost a faktory ovlivňující přítomnou situaci, zatímco kámen na pozici 2 odkrývá tazatelovo vnější nevyslovené přání. Na jižní (letní) straně ležící kameny reprezentují blízkou budoucnost a referují zvláště o událostech, které se právě začínají dít a které budeme muset brzy zvážit. Kameny na západní (podzimní) straně reprezentují překážky a objekty a způsoby jejich řešení. První překážka je symbolizována kamenem sídlícím na pozici 7, další faktory nebo objekty jsou odhaleny kamenem na pozici 9 a řešení těchto problémů nebo význam překonání těchto překážek je dán kamenem na pozici 8. Severní (zimní) strana pak reprezentuje možný únik ze současného nebo budoucího vývoje událostí. Kameny na pozicích 10 a 11 mohou varovat před těžkostmi nebo také naznačit, jak se vzepřít sledu událostí odhalenému předchozími kameny. Kámen na pozici 12 reprezentuje konečné východisko z událostí.

Musí být zdůrazněno, že symbolika kamenů popisuje pouze hlavní ideu vlastností kamene. Význam kamenů přitom může být pozitivní i negativní, záleží zejména na místě, kde se kameny nacházejí. Podobně význam kamenů může být různý, pokud se stejný kámen objeví na více pozicích. Důležité rovněž je, že účelem věštby je pomocí symboliky kamenů naznačit či ukázat hlavní směr cesty, nikoliv naopak. Neměli bychom tedy v žádném případě konkrétními činy usilovat o definitivní naplnění významů reprezentovaných jednotlivými kameny.

Konec

Upozornění: Obsah tohoto článku a jeho jednotlivých částí je chráněn autorskými právy. Jeho reprodukce za komerčními účely je zakázána.

Použité prameny:

 • časopis Romány do kapsy (Rodokaps), V. ročník, č. 241 a 242
 • originální pravidla hry Mah-jong cca z r. 1930
 • kniha A.D. Millingtona: The Complete Book of Mah-jongg
 • http://mahjong.ru/

Zajímavé odkazy:

 • http://www.mahjongmuseum.com/ – vše o mah-jongu, ukázky historických hracích sad
 • http://mahjong.ru/ – ruské stránky pro příznivce mah-jongu, fanklub, obchod s možností nákupu mah-jongových sad
 • http://ebay.com/ – internetová aukční síň, kde je možné koupit velice pěkné mah-jongové hrací sady, a to jak moderní, vyrobené z plastů, tak i historické, vyráběné tradičním způsobem z kosti a bambusu. Obvykle lze vybírat z více než 700 položek.
 • http://www.billardcentrum.cz/ – snad jediný český e-shop, ve kterém je v současné době u nás možné zakoupit mah-jongové sady

Aktuality
18.03.2014
Píšete haiku? Pak právě vám je určen projekt Sto haiku od sta autorů.

16.03.2014
Do 25.3. můžete v pasáži Paláce Koruna na Václavském náměstí v Praze navštívit výstavu Život po japonském zamětřesení a tsunami.

20.02.2014
Případní zájemci ještě mohou v sobotu 22.2. stihnout přednášku Anny Křivánkové "Manga a anime - nerozluční přátelé?".

08.02.2014
Webzine Vlčí bouda se v průběhu února zaměřuje na vše související se Zemí vycházejícího slunce (tedy třeba i na mangu).

03.02.2014
Od února pro vás Česko-japonská společnost otvírá zcela nové přednáškové cykly.

29.01.2014
Ve středu 5.2. se v Japonském informačním a kulturním centru Velvyslanectví Japonska v ČR (Hellichova 1, Praha 1) koná od 18:00 přednáška prof. Yasudy o zvládání fukušimské jaderné katastrofy.

21.01.2014
Ve středu 22.1. začíná v paláci Lucerna 7. ročník Festivalu japonského filmu a kultury Eigasai.

23.12.2013
Přivábit si symbolicky štěstí, lásku a další dobré věci pro rok 2014 můžete v sobotu 4. ledna v ČJS. Vlastnoručně si kaligraficky napíšete blahodárná přání kakizome.

      

RSS
redakce@manga.cz

Mangaichi © 2001-2011
Creative Commons License
Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko.