MangaCZ Dnes je 20.7.2018, Registrovat...  
KlubMapa otakuRecenzeKulturaGaleriePřekladyČasté dotazyOdkazySuvenýry
Mai
Diskuse
Soutěž
Vítězný obrázek 111. kola:
Soutěľ
Momentálně neprobíhá žádný test
Anketa
Květou u vás třešně?
Zatím vůbec.
Jedině ty nejodvážnější.
Ideální čas pro hanami!
Už je po sezóně.
V okolí nemáme jedinou třešeň.

Písnička týdne
Hledani
Mah-jong, část 9.
28.09.2005 07:30  -  Japonsko

V deváté části se dozvíte, co jsou to „Limitované hry“, a najdete v ní seznam 21 zvláštních limitních kombinací s popisem jejich složení či způsobu jejich dosažení.

Limitované hry

Mah-jong se hraje buď s omezením horní hranice skóre (limitem), nebo bez omezení - s „odkrytou střechou“. Před začátkem hry se hráči musí dohodnout, zda bude skóre omezeno a jak velkým limitem. Pokud se nedohodnou jinak, hraje se s limitem 1000 bodů. Při limitované hře se každá ruka, která překračuje limit, počítá pouze v hodnotě limitu a přebytek se ignoruje. Limit se aplikuje na hodnotu ruky, ne na obnos zaplacený při vyrovnání. Pokud Východ (rozuměno v kole, ve kterém je Východ větrem hry) zavře limitní rukou, obdrží od každého hráče dvojnásobek limitu. Pokud limitní hodnotu překročí hráč, který neměl mah-jong, ostatní poražení hráči zaplatí pouze rozdíl mezi limitem a svým skóre (nebo dvojnásobek rozdílu, pokud se to týká Východu). Pokud dva poražení hráči překročí limit, jejich ruky se považují za rovnocenné a nic si navzájem neplatí.

Zvláštní limitní kombinace

Některé zvláštní mah-jongy jsou známy jako zvláštní limitní kombinace (limitní hry) a v omezené hře se bodují limitem bez ohledu na to, jaká je jejich vnitřní hodnota. Ve hře s odkrytou střechou je nutné se předem dohodnout na minimální hodnotě těchto kombinací, ale limitní hra, jejíž vnitřní hodnota přesáhne toto minimum, se boduje ve své plné hodnotě.
Poznámka: Každá ruka, jejíž hodnota podle normálních bodovacích pravidel dosáhne nebo přesáhne limit, je "limitní kombinace" a není ani teoreticky, ani prakticky méně cenná než zvláštní kombinace uvedené níže.
Limitní kombinace se považují za hodné zvláštního zřetele a dostávají svá poetická jména ne proto (nebo nejen proto), že často skutečně mají vysokou vnitřní hodnotu, ale také kvůli svému symbolickému významu, protože jsou chápány jako "limitní případy" různých zdvojovacích kombinací vyjmenovaných v pravidlech o zdvojování. Jako takové mají své místo v teoretické a filozofické struktuře hry, která pravděpodobně přesahuje jejich praktický význam ve vlastní hře. Limitní ruce se v čínštině říká man-fu nebo man-hu (doslova plná číše nebo váza). Podle čínské tradice totiž ten, kdo prohraje svůj zápas na hostině, musí za trest vyprázdnit plný džbán vína.

Zvláštní limitní kombinace jsou následující:

 1. „Požehnání nebes“ – Jestliže má Východ (je-li větrem hry) kompletní mah-jong ihned po rozdání (včetně dobrání náhrad za případné Kameny Jara a za KAONGy), je to limitní hra, které se říká také „Nebeská hra“.
 2. „Požehnání země“ – Jestliže má Jih, Západ nebo Sever mah-jong prvním kamenem odloženým Východem, je to limitní hra, které se říká také „Pozemská hra“.
 3. „Vylovení měsíce ze dna jezera“ – Má-li hráč mah-jong posledním kamenem ze živé zdi a tento kámen je kruhová jednička, je to limitní hra, které se říká také „Měsíční hra“.
 4. „Sebrání švestkového květu se střechy“ – Má-li hráč mah-jong náhradním kamenem z mrtvé zdi a jedná se o kámen „pět kruhů“. Kruhové pětce se říká švestkový květ, protože se má za to, že ho připomíná svým vzhledem (rovněž v čínském dominu se dvojité pětce říká švestka). Proto se považuje za zvláště příhodné, když hráč "otevře květ" dobráním kruhové pětky.
 5. „Sebrání plodů z jezera“ – Má-li hráč mah-jong dobráním posledního kamene z živé zdi a jedná se o kámen „pět bambusů“, jedná se o limitní hru, které se také říká „Hra plodů“.
 6. „Škrábnutí nosné tyče“ – Má-li hráč mah-jong oloupením KAONGu bambusových dvojek, je to limitní hra. Čínskému výrazu pro oloupení KAONGu (čchiang kang, qiang gang) lze také rozumět jako "škrábnutí KAONGu", nebo? existuje ještě jiné slovo qiang, které znamená "oštěp, kopí". Zároveň existuje i jiný význam slova gang, který znamená "nosná tyč". Celý výraz lze tedy nově vyložit jako „škrábnutí nosné tyče“. Protože bambusová dvojka připomíná svým vzhledem nosné tyče, považuje se za zvláště příhodné, když někdo vyhraje oloupením KAONGu bambusových dvojek.
 7. „Dvojité štěstí“ – Jestliže hráč vytvoří KAONG, náhradním kamenem, který za něj získá, dokončí druhý KAONG a druhým náhradním kamenem získá mah-jong, je to limitní hra, které se také říká „KAONG na KAONGu“. Požadavkem při této kombinaci je, aby oba KAONGy i mah-jong vznikly v jednom tahu. Hráč na ni má právo, i když mezitím dobere jeden nebo několik Kamenů Jara.
 8. „Čtverá hojnost“ – Mah-jong, který obsahuje čtyři KAONGy (otevřené nebo skryté) a libovolný pár, je limitní hrou bez ohledu na druh kamenů, z nichž je složen.
 9. „Zakopaný poklad“ – Mah-jong, který obsahuje čtyři skryté PONGy a je dokončen dobráním kamene ze živé zdi, je limitní hrou. Pro účely tohoto pravidla se skrytý KAONG nebo otevřený KAONG vzniklý ze skrytého PONGu (řádně označený otočením krajního kamene) považuje za skrytý PONG.
 10. „Tři velcí učenci“ – Mah-jong, který obsahuje sadu každého ze tří Draků, jeden libovolný PONG nebo KAONG (nikoli ČOU) a libovolný pár, je limitní hrou, které se také říká „Hra draků“. "Tři velcí učenci" byli v císařských dobách tři kandidáti, kteří dosáhli nejlepších výsledků ve tříleté zkoušce třetího doktorského stupně.
 11. „Čtvero požehnání vznášejících se nade dveřmi“ – Mah-jong, který obsahuje sadu každého ze čtyř Větrů a jakýkoli pár, je limitní hrou, které se také říká „Hra čtyř přátel“ nebo „Úplné čtvero radostí“.
 12. „Všechny symboly“ – Mah-jong sestavený pouze z Honérů, tedy z Větrů a Draků.
 13. „Hlavy a ocasy“ – Mah-jong sestavený pouze z rohových kamenů 1 a 9.
 14. „Císařský nefrit“ – Mah-jong sestavený z libovolných sad celozelených kamenů je limitní hrou, které se také říká „Zelená hra“. Za zelené kameny se považují bambusy 2,3,4,6 a 8 (tedy bambusy neobsahující červenou barvu) a zelený Drak. Kombinace může obsahovat sadu nebo pár zelených Draků, ale není to povinnost.
 15. „Devět posvátných lotosových světel“ – Jestliže má hráč čekající ruku sestavenou z kamenů 1-1-1-2-3-4-5-6-7-8-9-9-9 jedné barvy a má mah-jong kterýmkoli z devíti kamenů stejné barvy, je to limitní hra, které se také říká „Devět spojených synů“ nebo „Hra devíti luceren“. Aby splnila tuto podmínku, čekající ruka musí být celá skrytá. Poslední kámen může hráč získat dobráním ze zdi nebo nárokováním odloženého kamene.
 16. „Kroutící se had“ – Ruka čisté řady (jedné barvy) složená ze sady jedniček, sady devítek, páru dvojek, pětek nebo osmiček a dvou postupek ze zbývajících čísel je limitní hrou, které se také říká „Hadí hra“ Může být částečně nebo úplně vyložená. Sada devítek představuje hlavu hada, sada jedniček jeho ocas, pár jeho oči a postupky jeho tělo. Jestliže jsou oči dvojky, postupky musí být 3-4-5 a 6-7-8. Jestliže jsou oči pětky, postupky musí být 2-3-4 a 6-7-8. Jestliže jsou oči osmičky, postupky musí být 2-3-4 a 5-6-7.
 17. „Velká barevná hra“ – Jakákoli kompletní ruka čisté řady, která je včetně posledního kamene až do konce skrytá. Pro účely tohoto pravidla se otevřený KAONG, který vznikl přiložením odloženého kamene ke skrytému PONGu (a byl tak označen), považuje za skrytý.
 18. „Hra dvojic“ – Ruka složená ze 7 párů velkých kamenů, tj. z Honérů a rohových kamenů.
 19. „Hra sedmi dvojčat“ – Ruka složená ze sedmi párů jedné řady, která je až do konce skrytá. Poslední kámen může hráč získat dobráním ze zdi nebo nárokováním odloženého kamene.
 20. „Třináct jedinečných divů“ – Ruka obsahující jeden exemplář od každého ze třinácti velkých kamenů, tj. kameny 1 a 9 od každé barvy, jeden od každého Větru a Draka, plus čtrnáctý kámen, který vytvoří pár s kterýmkoli z nich. Není nutné (i když je to dovoleno) dokončit tuto hru vylovením očí.
 21. „Třináct stupňů císařského pokladu" – Jestliže Východ získá mah-jong třináctkrát za sebou (nepočítaje případné vložené remízy), třináctý mah-jong se považuje za limitní hru bez ohledu na své složení. Po takové hře Východ odevzdá svůj titul dalšímu hráči v pořadí.

Odkrývání ruky

Jestliže hráč, který dokončí mah-jong dobráním ze zdi, chce získat jakoukoli prémii za poslední kámen (za mah-jong jediným možným kamenem, za „Vylovení očí“, za „Chycení měsíce na dně jezera“ nebo za „Sebrání švestkového květu ze střechy“), musí ostatním ukázat kámen, který si dobral, před tím, než ho schová do své skryté ruky. Pokud ho včas neukáže, nemůže se hlásit o žádné takové prémie.
V desátém díle se seznámíme s pravidly bodování základního skóre a s případy, které zdvojují dosažený výsledek.

Aktuality
18.03.2014
Píšete haiku? Pak právě vám je určen projekt Sto haiku od sta autorů.

16.03.2014
Do 25.3. můžete v pasáži Paláce Koruna na Václavském náměstí v Praze navštívit výstavu Život po japonském zamětřesení a tsunami.

20.02.2014
Případní zájemci ještě mohou v sobotu 22.2. stihnout přednášku Anny Křivánkové "Manga a anime - nerozluční přátelé?".

08.02.2014
Webzine Vlčí bouda se v průběhu února zaměřuje na vše související se Zemí vycházejícího slunce (tedy třeba i na mangu).

03.02.2014
Od února pro vás Česko-japonská společnost otvírá zcela nové přednáškové cykly.

29.01.2014
Ve středu 5.2. se v Japonském informačním a kulturním centru Velvyslanectví Japonska v ČR (Hellichova 1, Praha 1) koná od 18:00 přednáška prof. Yasudy o zvládání fukušimské jaderné katastrofy.

21.01.2014
Ve středu 22.1. začíná v paláci Lucerna 7. ročník Festivalu japonského filmu a kultury Eigasai.

23.12.2013
Přivábit si symbolicky štěstí, lásku a další dobré věci pro rok 2014 můžete v sobotu 4. ledna v ČJS. Vlastnoručně si kaligraficky napíšete blahodárná přání kakizome.

      

RSS
redakce@manga.cz

Mangaichi © 2001-2011
Creative Commons License
Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko.