MangaCZ Dnes je 18.7.2018, Registrovat...  
KlubMapa otakuRecenzeKulturaGaleriePřekladyČasté dotazyOdkazySuvenýry
Mai
Diskuse
Soutěž
Vítězný obrázek 111. kola:
Soutěľ
Momentálně neprobíhá žádný test
Anketa
Květou u vás třešně?
Zatím vůbec.
Jedině ty nejodvážnější.
Ideální čas pro hanami!
Už je po sezóně.
V okolí nemáme jedinou třešeň.

Písnička týdne
Hledani
Mah-jong, část 8.
24.08.2005 06:34  -  Japonsko

V osmém díle si vysvětlíme pravidla o Nebezpečných kamenech a tresty za jejich případné porušení. Povíme si něco o dodržování povinné etikety během hry a o pravidlech poskytování informací. Také se dozvíme, jakým způsobem probíhá vyrovnání mezi hráči po každé hře.

Ve stati o Nebezpečných kamenech se setkáte s názvy v uvozovkách, které v minulých dílech dosud nebyly vysvětleny. Jedná se o názvy speciálních, tzv. limitních kombinací, jejichž kompletní popis naleznete hned v následujícím, devátém díle.

Nebezpečné kameny, odpálení děla

Za jistých níže definovaných okolností je svoboda hráče omezena. Pokud by hráč odložil „nebezpečný kámen“ a podstata tohoto nebezpečí byla podle uvedených pravidel naplněna, musel by zaplatit pokutu. Nebezpečnost je definována následovně:
  1. Jestliže někdo vyložil nebo ohlásil tři sady složené výhradně z kamenů jedné řady, odložení kteréhokoli kamene této řady, které mu umožní (hned nebo později) vytvořit "Čistou řadu", je nebezpečné.
  2. Jestliže někdo vyložil nebo ohlásil tři sady Větrů, odložení kteréhokoli kamene se čtvrtým Větrem, které mu umožní (hned nebo později) vytvořit "Čtvero požehnání vznášejících se nade dveřmi" nebo mah-jong obsahující "Čtvero malých radostí", je nebezpečné.
  3. Jestliže někdo vyložil nebo ohlásil dvě sady Draků, odložení kteréhokoli kamene se třetím Drakem, které mu umožní (hned nebo později) vytvořit "Tři velké učence" nebo mah-jong obsahující "Tři malé draky" nebo "Tři velké draky", je nebezpečné.
  4. Jestliže někdo vyložil nebo ohlásil tři sady Honérů (Větry a Draci), odložení kteréhokoli Honéru, které mu umožní (hned nebo později) vytvořit "Všechny symboly", je nebezpečné.
  5. Jestliže někdo vyložil nebo ohlásil tři sady "celozelených" kamenů, odložení kteréhokoli celozeleného kamene, které mu umožní (hned nebo později) vytvořit "Císařský nefrit", je nebezpečné.
  6. Jestliže někdo vyložil nebo ohlásil tři sady jedniček nebo devítek, odložení kterékoli jedničky nebo devítky, které mu umožní (hned nebo později) vytvořit "Hlavy a ocasy", je nebezpečné.
  7. Jestliže ve zdi zbývá čtyři nebo méně kamenů, odložení kteréhokoli kamene, od kterého ještě není alespoň jeden exemplář na stole (mezi zahozenými kameny nebo ve vyložených sadách), které umožní některému hráči (hned nebo později) vytvořit mah-jong, je nebezpečné.
Pro účely pravidel a) až g) se PONG a KAONG považují za vyložené od okamžiku, kdy hráč prohlásí "PONG", resp. "KAONG" (pokud později svůj požadavek neodvolá). Pro účely pravidla a) se ČOU považuje za vyložené od okamžiku, kdy hráč prohlásí "ČOU" (pokud později svůj požadavek neodvolá), ale pro účely pravidla e) se ČOU považuje za vyložené, až když všechny tři kameny leží na stole.
Odložení nebezpečného kamene není pokutováno, pokud není nárokován hráčem, který má vyloženy či hlášeny výše uvedené kombinace (nebezpečný hráč), nebo pokud jím není využit k vytvoření výše uvedených kombinací. Odložení je pokutováno, jestliže si nebezpečný hráč kámen vyžádá pro mah-jong nebo když si ho vyžádá pro PONG či ČOU a mah-jong později dokončí dobráním ze zdi nebo nárokováním bezpečného zahozeného kamene. Je-li zahozený kámen vyžádán pro KAONG, nedojde tím k dokončení ruky a zahození není pokutováno.
Jestliže se nebezpečný hráč přihlásí o nebezpečný kámen pro PONG nebo ČOU a jednu z uvedených kombinací posléze dokončí nárokováním dalšího nebezpečně odloženého kamene, pokutován je pouze druhý nebezpečný kámen. První je zproštěn odpovědnosti.
Jestliže si hráč dobere ze zdi nebezpečný kámen a přiloží ho ke svému vyloženému PONGu a jestliže mu nebezpečný hráč takto vzniklý KAONG oloupí a vytvoří tak jednu z výše uvedených kombinací, nebezpečný kámen bude pokutován stejně, jako kdyby byl odložen.
Pokud ale hráč po dobrání ze zdi zjistí, že má v ruce pouze nebezpečné kameny, a pokud jím zahozený kámen je vyžádán nebezpečným hráčem a pomůže mu vytvořit (hned nebo později) jednu z uvedených kombinací, provinilec může ukázat své kameny a oznámit "neměl jsem na výběr". V tom případě odložení nebezpečného kamene není pokutováno. Pokud se však hráč do této situace dostal po nárokování odloženého kamene pro PONG či ČOU (ne pro KAONG), nemůže se obhajovat, že "neměl na výběr", a byl-li odložený kámen využit, hráč bude pokutován.
Hráč, který nemá na výběr, musí ukázat své kameny ihned, ještě před tím, než si příště dobere ze zdi (a? už živé nebo mrtvé) nebo než se přihlásí o odložený kámen. Po předvedení si kameny vezme zpět do skryté ruky. Pokud v takové situaci nechce ukázat své kameny, nemůže říct, že nemá na výběr, a v případě využití nebezpečně odloženého kamene bude pokutován.
O hráči, který podle výše uvedených pravidel poskytl nebezpečnému hráči nebezpečný kámen, se říká, že "odpálil dělo". Jako pokutu musí po vyrovnání svých případných dluhů vůči vítězi proplatit oběma dalším poraženým to, co mají zaplatit vítězi oni. Žádné další bodování nebo vyrovnání mezi poraženými už se neprovádí.

Etiketa a poskytování informací

Jestliže je hráč dotázán, jaký kámen vyhodil, dokud je tento kámen ještě živý, musí odpovědět po pravdě. Nikdo však nesmí poskytovat nebo vyžadovat informace o mrtvých kamenech, ani kdo je vyhodil, ani v jakém pořadí. Žádný hráč se nesmí ptát jiného hráče na obsah jeho ruky. Žádný hráč nesmí poskytovat informace o své ruce ani o svých záměrech, o hře nebo o pravděpodobných záměrech ostatních hráčů.
Poznámka: K výše uvedeným bodům je možné přidat pár obecných poznámek o etiketě, která by se během hraní mah-jongu měla dodržovat. Není slušné projevovat přehnanou radost z výhry ani přehnané rozčarování z prohry či smůly, protože oba extrémy odporují klidu duše, kterého by se hráč měl snažit dosáhnout, a jsou opakem konfuciánské doktríny průměrnosti. Není také slušné se během hry ptát jiného hráče, kolik už prohrál. I když je celkem legitimní nasadit všechny strategické a psychologické zbraně k ovlivňování protivníkových sil, nepovažuje se za slušnou snaha rozbít soupeřovo soustředění na hru konverzací, která se hrou nesouvisí. Takové otázky nejsou pokryty pravidly a jsou ponechány na slušnosti a taktu každého hráče.
Je známo, že mah-jong má ve srovnání se západními hrami velmi málo postihů za prohřešky. Pravidla sama o sobě nedávají hráčům příliš možností dosáhnout nefér výhody způsobem, který by zůstal skryt jeho protivníkům. Nepovažuje se za nutné vytvářet pravidla proti úmyslným přestupkům nebo nečestnému a nesportovnímu chování. Hráč by se neměl pokoušet předejít těžké prohře například svržením stolu v kritické chvíli, ale stačí, když se takový nápad prohlásí za negentlemanský. Číňané hrající mah-jong se úzkostlivě snaží, aby jejich čest nemohla být zpochybněna. Kdo tento nepsaný zákon poruší, může očekávat ten nejvyšší trest, totiž že už s ním ostatní nebudou chtít hrát.

Vyrovnání

Jako první si svou ruku vyhodnotí a oboduje vítěz. Poté si postupně vyhodnotí své skóre každý z poražených. Hráči počítají svá skóre nahlas a jasně určí, za co které body získali. Vítěz dostane od každého hráče body (žetony) určené podle hodnoty své vlastní ruky a sám neplatí nikomu nic, bez ohledu na to, jakého skóre dosáhli poražení. Jestliže vyhrál Východ, dostane od každého dvojnásobek hodnoty své ruky. Jestliže vyhrál Jih, Západ nebo Sever, dostane dvojnásobek hodnoty své ruky od Východu a její prostou hodnotu od ostatních. Ostatní hráči se spolu navzájem vyrovnají podle rozdílu svých skóre. Když se vyrovnává Východ s jiným hráčem, platí hráči, který má vyšší skóre, nebo dostane od hráče, který má nižší skóre, vždy dvojnásobek rozdílu mezi svým skóre a skóre hráče, s nímž se vyrovnává. Když se vyrovnávají dva hráči, z nichž ani jeden není Východ, hráč s nižším skóre zaplatí hráči s vyšším skóre prostý rozdíl.
Poznámka: Průběh vyrovnání se lépe ukáže na příkladu. Sever zavírá a jeho ruka má hodnotu 48 bodů, Východ má 20 bodů, Jih 256 bodů a Západ 4 body. Sever dostane 2×48=96 bodů od Východu, 48 bodů od Jihu a 48 bodů od Západu, dohromady 192 bodů. Neplatí nikomu. Východ zaplatí Severu 2×48=96 bodů, Jihu 2×(256-20)=472 bodů a od Západu dostane 2×(20-4)=32 bodů. Celkem tedy ztratí 536 bodů. Jih zaplatí Severu 48 bodů, dostane od Východu 2×(256-20)=472 bodů a od Západu 256-4=252 bodů. Celkem tedy vydělá 676 bodů. Západ zaplatí Severu 48 bodů, Východu 2×(20-4)=32 bodů a Jihu 256-4=252 bodů. Celkem přijde o 332 bodů. Je vidět, že i když hráč s mah-jongem nemůže prodělat, někdo z poražených může vydělat ještě mnohem více.
Pokud se pro bodování používají žetony, každý hráč jednoduše vyplatí nebo dostane žetony v příslušné hodnotě. Hráči by měli začínat hru každý se stejnou hodnotou žetonů; na konci hry je snadné určit, kdo vydělal a kdo tratil. Hráč s největším konečným ziskem je vítězem celé hry. Pokud se skóre poznamenává na papír, měl by se rozdělit do osmi sloupců – po dvou pro každého hráče (jeden pro výdaje, druhý pro příjmy). Na konci hry se sloupce sečtou a zjistí se celkový výsledek.
Každý hráč hodnotí svou vlastní ruku. Pokud ji nadhodnotí, jiný hráč (který by se s ním musel vyrovnat) ho může opravit; pokud ji ale podhodnotí, každý jiný hráč, který ho na to upozorní, musí ostatním hráčům proplatit škodu, kterou tím utrpí. Pod hrozbou téže pokuty nesmí ani vítěz komentovat hodnocení ostatních hráčů.
Když se hráč vyrovnal se všemi svými protivníky, hodí obsah své ruky mezi odložené kameny. Poté, co ruka nebo kterákoli její část je takto smíšena se zahozenými kameny, nebo když došlo k narušení původního uspořádání odkryté ruky, není již možné požadovat opravu žádné chyby v bodování této ruky.

V příští, deváté části se dozvíte, co jsou to „Limitované hry“ a najdete v ní seznam 21 zvláštních limitních kombinací s popisem jejich složení či způsobu jejich dosažení.

Aktuality
18.03.2014
Píšete haiku? Pak právě vám je určen projekt Sto haiku od sta autorů.

16.03.2014
Do 25.3. můžete v pasáži Paláce Koruna na Václavském náměstí v Praze navštívit výstavu Život po japonském zamětřesení a tsunami.

20.02.2014
Případní zájemci ještě mohou v sobotu 22.2. stihnout přednášku Anny Křivánkové "Manga a anime - nerozluční přátelé?".

08.02.2014
Webzine Vlčí bouda se v průběhu února zaměřuje na vše související se Zemí vycházejícího slunce (tedy třeba i na mangu).

03.02.2014
Od února pro vás Česko-japonská společnost otvírá zcela nové přednáškové cykly.

29.01.2014
Ve středu 5.2. se v Japonském informačním a kulturním centru Velvyslanectví Japonska v ČR (Hellichova 1, Praha 1) koná od 18:00 přednáška prof. Yasudy o zvládání fukušimské jaderné katastrofy.

21.01.2014
Ve středu 22.1. začíná v paláci Lucerna 7. ročník Festivalu japonského filmu a kultury Eigasai.

23.12.2013
Přivábit si symbolicky štěstí, lásku a další dobré věci pro rok 2014 můžete v sobotu 4. ledna v ČJS. Vlastnoručně si kaligraficky napíšete blahodárná přání kakizome.

      

RSS
redakce@manga.cz

Mangaichi © 2001-2011
Creative Commons License
Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko.