MangaCZ Dnes je 23.7.2018, Registrovat...  
KlubMapa otakuRecenzeKulturaGaleriePřekladyČasté dotazyOdkazySuvenýry
Mai
Diskuse
Soutěž
Vítězný obrázek 111. kola:
Soutěľ
Momentálně neprobíhá žádný test
Anketa
Květou u vás třešně?
Zatím vůbec.
Jedině ty nejodvážnější.
Ideální čas pro hanami!
Už je po sezóně.
V okolí nemáme jedinou třešeň.

Písnička týdne
Hledani
Mah-jong, část 7.
16.07.2005 06:25  -  Japonsko

V sedmém díle se seznámíme se situacemi, které jsou považovány za chyby ve hře či porušení pravidel. Vysvětlíme si postup jejich řešení a případné postihy za ně.

Chyby ve hře a pokuty

Dlouhá, krátká a špinavá ruka

Správný počet kamenů v nedokončené ruce před započetím tahu i po jeho ukončení zahozením kamene je třináct. Do tohoto počtu se nezahrnují kameny, za které se dobírají náhradní kameny ze živé či z mrtvé zdi, tedy Kameny Jara a čtvrté kameny každého KAONGu. Na konci hry má hráč, který dosáhl mah-jongu, kamenů čtrnáct a již neodhazuje. V průběhu hry je vhodné počet kamenů opakovaně kontrolovat, aby se hráč nedostal do situace, kdy jeho ruka obsahuje nesprávný počet hracích kamenů. „Dlouhá ruka“ je ruka, která obsahuje vyšší než správný počet kamenů. „Krátká ruka“ je ruka, která obsahuje nižší než správný počet kamenů.
Jestliže si hráč dobere, když není na řadě, může neoprávněně dobraný kámen bez postihu vrátit, pokud ještě neviděl nebo necítil jeho líc. V opačném případě si musí dobraný kámen ponechat a hrát s „dlouhou rukou“. Jedná-li se v takovém případě o Kámen Jara, provinilec si ho musí nechat neoznámený ve skryté ruce, a k té se rovněž přistupuje jako k dlouhé ruce.
Jestliže hráč zahodí, když není na řadě, může si vzít chybně zahozený kámen zpět, pokud nebyl nikým nárokován před tím, než si hráč své chyby všiml. V případě, že některý z hráčů zahozený kámen nárokoval pro ČOU, PONG, KAONG nebo mah-jong, provinilec mu ho musí nechat a hrát s „krátkou rukou“.
Jestliže hráč zapomene dobrat ze zdi, když to měl udělat, a další hráč už ze zdi dobral, provinilec nemůže svou chybu napravit a musí hrát s „krátkou rukou“. Totéž platí o dobírání náhrady za Kámen Jara nebo volného kamene z mrtvé zdi za KAONG.
Hráč, který chybně nárokuje zahozený kámen pro ČOU, PONG nebo KAONG, ale všimne si své chyby a oznámí ji dříve, než jeho vlastní odložený kámen (pokud již byl zahozen) nárokuje jiný hráč nebo než si následující hráč dobere ze zdi, může chybně nárokovaný kámen vrátit a k němu přiložené kameny si vzít zpět do své skryté ruky. V případě KAONGu provinilec musí vrátit i náhradní kámen, pokud si jej již za KAONG vzal. Pokud si však hráč své chyby všimne později, zůstane mu „špinavá ruka“. Pokud ještě nevyložil, musí s chybně nárokovaným kamenem vyložit kterékoli dva kameny ze skryté ruky, pokud ohlásil ČOU nebo PONG, a kterékoli tři kameny, pokud hlásil KAONG. V případě KAONGu si provinilec ponechá i dobraný kámen z mrtvé zdi.
Jestliže hráč nárokuje zahozený kámen a přiloží k němu jeden nebo více nepasujících kamenů, ale v ruce má k dispozici správné kameny, může špatné kameny vyměnit za správné bez postihu. Musí to však udělat před tím, než si dobere příští kámen (a? už ze živé zdi nebo z oblasti KAONGů) nebo než se přihlásí o jiný zahozený kámen. Pokud mezitím takto získal jiný kámen, chybně vyložená sada zůstane, jak je, a hráčova ruka se považuje za špinavou.
Mimo případů popsaných výše musejí jednou vyložené nebo ohlášené kombinace zůstat na stole tak, jak jsou. Není dovoleno sady jakkoli měnit, jedinou výjimkou je dokončení otevřeného KAONGu přiložením čtvrtého kamene dobraného ze zdi. Nelze také zahodit kámen z vyložené nebo ohlášené sady.
Hráč, který má krátkou, dlouhou nebo špinavou ruku, nemůže v dané hře ohlásit mah-jong. Nicméně pokračuje ve hře, dobírá a zahazuje kameny a může tvořit ČOU, PONGy a KAONGy. Hráč s krátkou rukou však nemůže nárokovat odložený kámen, pokud by pak zůstal bez kamene, který by mohl sám zahodit. Pokud někdo jiný dosáhne mah-jongu, hráč s krátkou nebo špinavou rukou může získat body za své správně utvořené sady a prémiové kameny a vyrovnávat rozdíl se zbývajícími hráči. Hráč s dlouhou rukou žádné body nezíská a musí zaplatit zbývajícím hráčům plnou hodnotu jejich ruk.

Falešný mah-jong

Jestliže hráč ohlásí mah-jong, který ve skutečnosti nemůže dokončit, nebo když se ukáže, že mah-jong, který vyložil, obsahuje chybnou kombinaci, kterou nemůže změnit, může si vzít kameny zpět a pokračovat ve hře. Pokud však mezitím (před objevením a oznámením chyby) některý ze zbylých hráčů odkryl svou ruku nebo její část, provinilec musí zaplatit každému ze svých soupeřů 300 bodů. Hra se tím považuje za ukončenou, žádné jiné body se neudělují a vyrovnání se neprovádí. Byl-li provinilcem Východ, ztrácí titul a předá ho dalšímu hráči. Pokud byl Východem někdo jiný, titul si ponechá.
Poznámka: Má se za to, že hráč, který ohlásil falešný mah-jong, tak učinil omylem. V takovém případě je 300 bodů většinou dostatečná kompenzace pro ostatní hráče, kteří tím přišli o kombinace, které měli v ruce. Teoreticky by bylo možné, že by hráč hlásil falešné mah-jongy úmyslně jako součást své strategie, aby nemusel platit ještě vyšší sumy protivníkům, kteří se evidentně blíží dokončení velmi dobře bodovaných kombinací. Takové jednání by ale bylo nečestné a je nepsaným zákonem mah-jongu, že všichni hrají poctivě a gentlemansky. Nicméně je na hráčích, aby se před začátkem hry dohodli, zda nechtějí pokutu zvednout na vyšší hodnotu (např. na hodnotu "limitu" - viz později), čímž by strategické využití falešných mah-jongů znemožnili. Může to být zvláště vhodné, když hrajete soutěžně v cizí společnosti. Pokud k takové dohodě dojde, pokuty v dalších pravidlech se zvýší obdobně.
Jestliže dva hráči chybně ohlásí mah-jong a kterýkoli ze zbylých hráčů kvůli tomu odkryje část své ruky před zjištěním a oznámením chyby, každý z provinilců zaplatí každému z poškozených 150 bodů. Obdobně, když tři hráči chybně ohlásí mah-jong při nárokování téhož zahozeného kamene a čtvrtý hráč kvůli tomu odkryje část své ruky před zjištěním a oznámením chyby, každý z provinilců mu zaplatí pokutu 100 bodů.

Chybné pojmenování zahozeného kamene

Jestliže hráč při zahazování kamene oznámí jméno jiného kamene, než jaký odložil na stůl, má se za to, že odkládá kámen, který položil na stůl. Provinilec není nijak potrestán, pokud se sám opraví nebo ho opraví jiný hráč dříve, než některý hráč nárokoval oznámený kámen za jakýmkoli účelem nebo než další hráč zahodil kámen.
Jestliže hráč chybně pojmenoval odložený kámen a následující hráč nárokoval oznámený kámen pro ČOU, provinilec musí nárokujícímu hráči zaplatit pokutu 50 bodů a hra normálně pokračuje. Přihlášený hráč však musí ukázat kameny, které by spolu s oznámeným kamenem utvořily ČOU. Pokud to nemůže nebo nechce udělat, provinilec žádnou pokutu neplatí.
Jestliže hráč chybně pojmenoval odložený kámen a některý hráč nárokoval oznámený kámen pro PONG nebo KAONG, provinilec musí nárokujícímu hráči zaplatit pokutu 100 bodů a hra normálně pokračuje. Přihlášený hráč však musí ukázat kameny, které by spolu s oznámeným kamenem utvořily PONG, resp. KAONG. Pokud to nemůže nebo nechce udělat, provinilec žádnou pokutu neplatí.
Jestliže hráč chybně pojmenoval odložený kámen a některý hráč nárokoval oznámený kámen pro mah-jong, provinilec musí každému soupeři zaplatit pokutu 300 bodů a hra končí bez dalšího bodování nebo vyrovnání. Pokud zahazující hráč byl Východ, ztrácí titul, jinak titul Východu zůstává jeho držiteli. Přihlášený hráč však musí ukázat své kameny a dokázat tak, že by s pomocí oznámeného kamene dokončil mah-jong. Jestliže po chybném pojmenování odloženého kamene někdo chybně ohlásí mah-jong (tj. oznámený kámen by neudělal z jeho ruky mah-jong), hra může pokračovat, pokud si přihlášený hráč všimne své chyby a zruší svůj požadavek dříve, než kdokoli z jeho soupeřů vyloží část své ruky. Pokud však někdo odkryje část své ruky, zahazující i nárokující hráč zaplatí zbývajícím dvěma po 150 bodech. Hra se považuje za ukončenou bez dalšího bodování nebo vyrovnání. Pokud jeden z provinilých hráčů byl Východ, ztrácí tento titul, jinak titul Východu zůstává jeho držiteli.
Jestliže hráč chybně pojmenoval zahozený kámen a dva hráči se přihlásili o kámen, jehož jméno zahazující hráč vyslovil, jeden pro ČOU a druhý pro PONG nebo KAONG, zahazující hráč musí zaplatit oběma podle výše uvedených pravidel. Pokud jeden z hráčů požadoval oznámený kámen pro mah-jong, je pokuta zaplacená každému hráči shora omezená 300 body.

V příštím, osmém díle si vysvětlíme pravidla o Nebezpečných kamenech a tresty za jejich případné porušení. Povíme si něco o dodržování povinné etikety během hry a o pravidlech poskytování informací. Také se dozvíme, jakým způsobem probíhá vyrovnání mezi hráči po každé hře.

Aktuality
18.03.2014
Píšete haiku? Pak právě vám je určen projekt Sto haiku od sta autorů.

16.03.2014
Do 25.3. můžete v pasáži Paláce Koruna na Václavském náměstí v Praze navštívit výstavu Život po japonském zamětřesení a tsunami.

20.02.2014
Případní zájemci ještě mohou v sobotu 22.2. stihnout přednášku Anny Křivánkové "Manga a anime - nerozluční přátelé?".

08.02.2014
Webzine Vlčí bouda se v průběhu února zaměřuje na vše související se Zemí vycházejícího slunce (tedy třeba i na mangu).

03.02.2014
Od února pro vás Česko-japonská společnost otvírá zcela nové přednáškové cykly.

29.01.2014
Ve středu 5.2. se v Japonském informačním a kulturním centru Velvyslanectví Japonska v ČR (Hellichova 1, Praha 1) koná od 18:00 přednáška prof. Yasudy o zvládání fukušimské jaderné katastrofy.

21.01.2014
Ve středu 22.1. začíná v paláci Lucerna 7. ročník Festivalu japonského filmu a kultury Eigasai.

23.12.2013
Přivábit si symbolicky štěstí, lásku a další dobré věci pro rok 2014 můžete v sobotu 4. ledna v ČJS. Vlastnoručně si kaligraficky napíšete blahodárná přání kakizome.

      

RSS
redakce@manga.cz

Mangaichi © 2001-2011
Creative Commons License
Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko.