MangaCZ Dnes je 20.7.2018, Registrovat...  
KlubMapa otakuRecenzeKulturaGaleriePřekladyČasté dotazyOdkazySuvenýry
Mai
Diskuse
Soutěž
Vítězný obrázek 111. kola:
Soutěľ
Momentálně neprobíhá žádný test
Anketa
Květou u vás třešně?
Zatím vůbec.
Jedině ty nejodvážnější.
Ideální čas pro hanami!
Už je po sezóně.
V okolí nemáme jedinou třešeň.

Písnička týdne
Hledani
Mah-jong, část 6.
20.06.2005 06:39  -  Japonsko

V šestém díle si ukážeme, jak vypadá vyložená „kompletní ruka“, tedy mah-jong. Poté si vysvětlíme pojmy a pravidla některých speciálních situací, které mohou během hry nastat.

Mah-jong

Hráč, který dokončil a ohlásil mah-jong (a? již dobráním ze živé či mrtvé zdi nebo nárokováním odloženého kamene), již nezahazuje, ale ihned vyloží svou ruku a stává se vítězem hry. Poté všichni hráči vyloží na stůl obsah svých ruk a uspořádají ho tak, aby každý mohl bez otázek zjistit jejich skóre. Kameny se uspořádají do sad, v nichž je hráč chce bodovat. Sady, páry i samostatné kameny se uspořádají do dvou řad. Řada blíže ke středu stolu obsahuje vyložené sady a páry, ohlášené KAONGy a prémiové kameny. Řada blíže k hráči obsahuje tu část jeho ruky, která až do konce zůstala skrytá. Hráč, jenž získal mah-jong, položí kámen, kterým ho dokončil, kolmo k ostatním.
Na obrázku vidíte příklad vyloženého mah-jongu. Hráč, který ve hře zastupoval „Západ“, získal z rozdání či během hry dva Kameny Jara, které jsou vyložené vedle značky jeho světové strany. Kámen Jara vpravo (s číslem 3) je Kamenem Jara jeho vlastní světové strany. V části ruky, která byla vyložena během hry, vidíme KAONG z řadových kamenů „8 Bambusů“ a PONG z Honérů „Jižní vítr“. Obě tyto sady byly získány nárokováním kamene odloženého jiným hráčem, KAONG tedy vznikl ze „skrytého“ PONGu a je jako takový označen otočením jednoho krajního kamene. V obou případech se jedná o sady „otevřené“. Ve spodní řadě jsou vyloženy sady, které měl hráč až do konce skryté v ruce, tedy zleva pár z Honérů „Východní vítr“, „skrytý“ PONG z Honérů „Červený drak“ a ČOU z řadových kamenů „Bambus 1-3“. Otočením kamene „Bambus 1“ hráč dává najevo, že právě tímto kamenem získal mah-jong.
Pokud existuje více možností, jak skrytou část ruky uspořádat do sad, hráč má volnost v tom, kterou zvolí jako nejlepší. Rozložení jednou odkrytých kamenů se však už nesmí měnit (což platí jak pro vyloženou, tak pro skrytou řadu). Každý hráč musí odkrýt celý obsah své ruky, aby se jeho protivníci mohli přesvědčit, že má správný počet kamenů. Hráč nesmí zahodit žádnou část ruky, dokud neskončí bodování a vyrovnání. Pokud tak učiní, nedostane v této hře žádné body.

Speciální situace

Hláška „čekání od začátku“

Jestliže Východ po svém prvním zahození v dané hře nebo kterýkoliv jiný hráč po vzetí prvního kamene (dobráním ze zdi nebo nárokováním odloženého) a prvním zahození má „čekající ruku“, může, ale nemusí, oznámit hlášku „čekání od začátku“. Oznámením této hlášky se hráč zavazuje, že svou ruku nebude nijak měnit (s výjimkou hlášení prémiových Kamenů Jara) a bude pouze čekat na kámen, kterým dokončí mah-jong. Pokud by tento závazek porušil, nemůže v dané hře zavřít (udělat mah-jong). Hráč, který oznámil čekání od začátku, není povinen hlásit mah-jong, když k tomu má příležitost.
Poznámka: Důvodem, proč se hráč může takto omezovat, je zvýhodnění při skórování v případě, že se hráči opravdu podaří dokončit mah-jong kamenem (nebo jedním z kamenů), na který čekal. Viz pravidla o zdvojení, která lze získat pouze s mah-jongem.
Pokud hráč získá „čekající ruku“ kdykoli po svém prvním zahození, nemůže oznámit hlášku a nesmí tento fakt ani jinak dávat najevo.

Oloupení KAONGu

Jestliže má hráč vyložený PONG a ze zdi si dobere čtvrtý kámen do sady a přiloží ho k PONGu, aby z něj udělal KAONG, a jestliže jiný hráč čeká právě na tento kámen pro dokončení mah-jongu, čekající hráč může ohlásit mah-jong a tím "oloupit KAONG". Zloděj si vezme čtvrtý kámen, jako kdyby byl odložen, a přidá ho ke své ruce. Skrytý KAONG může být oloupen pouze k dokončení kombinace zvané „Třináct jedinečných divů“, jinak ne. KAONG může být oloupen pouze v tahu, ve kterém je ohlášen, nikoli později.
Hráč, jemuž byl oloupen KAONG, si za něj nedobírá volný kámen. Pokud si vzal volný kámen ještě před tím, než zloděj ohlásil mah-jong, musí ho vrátit. Pokud si ho však již stihl dát do své skryté ruky, musí ho vrátit pouze v případě, že zloděj dokáže správně označit dobraný kámen; jinak KAONG nemůže být oloupen. KAONG také nemůže být oloupen, pokud hráč, který si dobral volný kámen, stihne tímto kamenem dokončit a oznámit jiný KAONG a dobrat si za něj další volný kámen nebo když stihne oznámit, že volný kámen je Kámen Jara, a vzít si za něj náhradu nebo když dobraný volný kámen dokončí jeho vlastní mah-jong nebo když stihne ukončit tah odložením kamene.

Pravidla dalších speciálních situací

Jestliže si hráč na tahu dobere kámen ze zdi, nemůže se již rozhodnout, že bude raději nárokovat odložený kámen a dobraný kámen vrátí. (Musí však kámen vrátit, pokud jiný hráč nárokuje kámen odložený předcházejícím hráčem.)
Jestliže hráč na řadě zaviní, že hráči mohli vidět další kámen ze zdi, musí si ho vzít a nemůže nárokovat odložený kámen. (Nemusí a nemůže si ho vzít jen v případě, že jiný hráč nárokuje kámen odložený předcházejícím hráčem.)
Jestliže se omylem stane, že jeden nebo více hráčů spatří kámen ze zdi, tento kámen se ukáže všem čtyřem hráčům a pak se vrátí do zdi.
Jestliže hráč nárokuje odložený kámen za jakýmkoli účelem, může změnit své rozhodnutí a vrátit nárokovaný kámen, dokonce i když už vyložil svou sadu (v tom případě si musí ostatní kameny sady vzít zpět do skryté ruky). Hráč, který takto odvolal svůj požadavek, může pak dobrat ze zdi, pokud je na řadě, nebo může žádat dotyčný odložený kámen pro jiný účel nebo jinak nechat hru pokračovat podle normálních pravidel. Tuto možnost však má jen do té doby, než ukončí svůj tah zahozením kamene.
Jestliže hráč odloží kámen a nikdo jiný ho nepožaduje pro ČOU, PONG, KAONG nebo mah-jong, může si hráč vzít odložený kámen zpět a zahodit místo něj jiný, pokud svůj úmysl oznámí před tím, než si následující hráč dobere kámen ze zdi. Prvně zahozený kámen však může být nárokován ostatními hráči, dokud není místo něj zahozen jiný. Po ohlášení ČOU, PONGu, KAONGu nebo mah-jongu, si hráč již nemůže vzít svůj odložený kámen zpět. Pokud hráč, který ho nárokoval, změní své rozhodnutí, může ho nárokovat znovu za jiným účelem nebo někdo jiný za jakýmkoli účelem, ale pokud se tak nestane, kámen už zůstane na stole a je považován za mrtvý.
Jestliže hráč na řadě dobere ze zdi nesprávný kámen, musí ho vrátit a vzít si kámen, který mu podle pravidel náleží, pokud je na tuto chybu upozorněn dříve, než zahodí. Jinak si dobraný kámen nechá a není za to nijak trestán.
Jestliže hráč omylem zahodí více než jeden kámen, může označit, který z nich chtěl zahodit, a ostatní si vzít zpět. Pokud však mezitím jiný hráč jeden ze zahozených kamenů nárokoval, musí hráč zahodit tento kámen a ostatní si vzít zpět. Pokud více hráčů nárokovalo různé kameny, za skutečně zahozený kámen se považuje ten, který nárokoval hráč, který je nejdříve na řadě, a to bez ohledu na to, zda by tento hráč měl při nárokování kamene přednost podle výše uvedených pravidel.
Žádný odložený kámen si nemůže jiný hráč vzít do své skryté ruky. Pokud by k tomu došlo, kterýkoli jiný hráč může požadovat, aby provinilec zahozený kámen vrátil na stůl a nepoužil ho k žádnému účelu.

V příštím díle se seznámíme se situacemi, které jsou považovány za chyby ve hře, a s pokutami, které jsou za ně stanoveny.

Aktuality
18.03.2014
Píšete haiku? Pak právě vám je určen projekt Sto haiku od sta autorů.

16.03.2014
Do 25.3. můžete v pasáži Paláce Koruna na Václavském náměstí v Praze navštívit výstavu Život po japonském zamětřesení a tsunami.

20.02.2014
Případní zájemci ještě mohou v sobotu 22.2. stihnout přednášku Anny Křivánkové "Manga a anime - nerozluční přátelé?".

08.02.2014
Webzine Vlčí bouda se v průběhu února zaměřuje na vše související se Zemí vycházejícího slunce (tedy třeba i na mangu).

03.02.2014
Od února pro vás Česko-japonská společnost otvírá zcela nové přednáškové cykly.

29.01.2014
Ve středu 5.2. se v Japonském informačním a kulturním centru Velvyslanectví Japonska v ČR (Hellichova 1, Praha 1) koná od 18:00 přednáška prof. Yasudy o zvládání fukušimské jaderné katastrofy.

21.01.2014
Ve středu 22.1. začíná v paláci Lucerna 7. ročník Festivalu japonského filmu a kultury Eigasai.

23.12.2013
Přivábit si symbolicky štěstí, lásku a další dobré věci pro rok 2014 můžete v sobotu 4. ledna v ČJS. Vlastnoručně si kaligraficky napíšete blahodárná přání kakizome.

      

RSS
redakce@manga.cz

Mangaichi © 2001-2011
Creative Commons License
Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko.