MangaCZ Dnes je 20.7.2018, Registrovat...  
KlubMapa otakuRecenzeKulturaGaleriePřekladyČasté dotazyOdkazySuvenýry
Mai
Diskuse
Soutěž
Vítězný obrázek 111. kola:
Soutěľ
Momentálně neprobíhá žádný test
Anketa
Květou u vás třešně?
Zatím vůbec.
Jedině ty nejodvážnější.
Ideální čas pro hanami!
Už je po sezóně.
V okolí nemáme jedinou třešeň.

Písnička týdne
Hledani
Mah-jong, část 5.
23.05.2005 06:19  -  Japonsko

Pátý díl je téměř celý věnován podrobným pravidlům a podmínkám, za jakých lze ve hře získat jednotlivé sady hracích kamenů. Seznámíme se také s pravidly, která určují přednost při nárokování odložených kamenů. V závěru si vysvětlíme pojem „čekající ruka“.

Pravidla získání jednotlivých sad

ČOU

Pokud má hráč v ruce (míněno ve skryté, nevyložené části svých kamenů) dva kameny, které tvoří část postupky, a předchozí hráč odloží třetí kámen, který by tuto postupku dokončil, hráč na tahu může místo dobrání ze živé zdi nárokovat odložený kámen tím, že pronese "ČOU". Vyloží pak své dva kameny z ruky na stůl lícem nahoru, přidá k nim získaný odložený kámen a nakonec zahodí něco ze své ruky. Hráč nemůže "ČOUovat" kámen zahozený někým jiným než hráčem předchozím. Hráč, který dokončí postupku již při rozdání nebo dobíráním ze zdi, si ji nechá skrytou v ruce a neohlašuje ji.

PONG

Pokud má kterýkoli hráč v ruce dva identické kameny a hráčem, který byl právě na tahu, byl odložen třetí takový kámen, první hráč může bez ohledu na pořadí ve hře nárokovat odložený kámen tím, že pronese "PONG". Potom vyloží své dva kameny z ruky na stůl a přiloží k nim získaný odložený kámen. Takto vytvořená sada se jmenuje otevřený (vyložený) PONG. Hráč, který bral odložený kámen, nemůže ve stejném tahu dobírat ze zdi a musí dokončit svůj tah zahozením některého kamene ze své ruky. Ve hře dále pokračuje hráč, který následuje po něm. Hráči mezi ním a tím, kdo zahazoval "PONGovaný" kámen, ztrácejí svůj tah.
Hráč, který dokončí sadu tří stejných kamenů hned při rozdání nebo dobíráním ze zdi, si ji nechá skrytou v ruce a neohlašuje ji. Taková sada se nazývá skrytý PONG a je v závěrečném bodování výše hodnocena.

KAONG

Pokud má kterýkoli hráč v ruce tři identické kameny a hráčem, který byl právě na tahu, byl odložen čtvrtý takový kámen, první hráč může bez ohledu na pořadí ve hře nárokovat odložený kámen tím, že pronese "KAONG". Potom vyloží své tři kameny z ruky na stůl a přiloží k nim získaný odložený kámen, ten na rozdíl od ostatních lícem dolů. Tím se dává najevo, že KAONG vznikl přidáním odloženého kamene ke skrytému PONGu, což hraje roli při bodování. Jedná se však o KAONG „otevřený“. Pokud hráč otevřený KAONG neoznačí jako vytvořený připojením odloženého kamene dříve, než ukončí tah zahozením svého kamene, už nemůže tuto chybu napravit a nebude moci s KAONGem zacházet jako se skrytým PONGem v situacích, kde by mu to jinak bylo dovoleno. Za čtvrtý kámen KAONGu si hráč dobere náhradní kámen z mrtvé zdi. Hráč nemůže dobírat ze živé zdi (s výjimkou náhrady za Kámen Jara) v tahu, ve kterém ohlásil KAONG a bral do něj odložený kámen. Musí dokončit svůj tah zahozením některého kamene ze své ruky. Ve hře dále pokračuje hráč, který následuje po něm. Hráči mezi ním a tím, kdo zahazoval "KAONGovaný" kámen, ztrácejí svůj tah.
Pokud hráč, který předtím vyložil PONG, dobere čtvrtý stejný kámen ze zdi, může ho přidat k vyloženému PONGu, čímž z něj udělá KAONG, rovněž „otevřený“. V tomto případě však nechá všechny čtyři kameny lícem nahoru. Potom si dobere náhradní kámen z mrtvé zdi a dokončí svůj tah zahozením některého kamene ze své ruky.
Pokud hráč získá čtyři stejné kameny výlučně z rozdání či dobíráním ze zdi a přeje si zacházet s těmito čtyřmi kameny jako se sadou, musí je ohlásit a vyložit před sebe na stůl. V tomto případě otočí oba vnější kameny lícem dolů, čímž označuje „skrytý“ KAONG. Potom si dobere náhradní kámen z mrtvé zdi a dokončí svůj tah zahozením některého kamene ze své ruky. Jestliže hráč neoznačí ohlášený KAONG jako skrytý otočením dvou krajních kamenů lícem dolů dříve, než ukončí tah zahozením svého kamene, už nemůže tuto chybu napravit a KAONG se mu bude bodovat pouze jako otevřený.
Hráč není povinen ohlásit skrytý KAONG, hned jak ho získá. Může to udělat během kteréhokoliv svého tahu ihned poté, co dobere kámen ze zdi, ne však po nárokování zahozeného kamene. Pokud však před ohlášením skrytého KAONGu jiný hráč dokončí mah-jong, dotyčný KAONG se boduje pouze jako skrytý PONG.
Poznámka: Často může být z taktického hlediska prozíravé neohlásit KAONG z řadových kamenů příliš brzy, ale raději si ho nechat skrytý. Pokud hráč nezvratně umístí všechny čtyři exempláře jedné hodnoty, může později zjistit, že tím nezanedbatelně snížil flexibilitu své ruky a tedy i šanci na výhru, protože kameny z KAONGu by mohl lépe využít v jiných sadách. Podobné úvahy mohou přimět hráče, který může KAONGovat odložený kámen, aby ohlásil pouze PONG. Pokud později zjistí, že čtvrtý kámen na nic jiného nepotřebuje, může ho přidat k vyloženému PONGu, a to většinou bez újmy na skóre.
Hráč, který již dříve vyložil PONG, nemůže nárokovat čtvrtý identický kámen odložený jiným hráčem. Žádná sada totiž nesmí obsahovat více než jeden odložený kámen.

Zjednodušeně lze tedy říci, že jsou tři způsoby, jak lze získat KAONG:

  1. hráč má v ruce skrytý PONG a jako čtvrtý získá kámen odložený jiným hráčem – to je KAONG „otevřený“,
  2. hráč má na stole vyložený PONG a čtvrtý kámen dobere ze zdi – to je rovněž KAONG „otevřený“,
  3. hráč má v ruce skrytý PONG a dobere čtvrtý kámen rovněž skrytě ze zdi – to je jediný KAONG „skrytý“.

Přednost při nárokování odložených kamenů

Jestliže se o odložený kámen hlásí dva nebo tři hráči, čekání na PONG má přednost před čekáním na ČOU, KAONG má přednost před ČOU i PONG a čekání na mah-jong má přednost před vším ostatním. Pokud více hráčů nárokuje tentýž odložený kámen pro mah-jong nebo pro stejnou sadu, přednost má hráč, který je po hráči, jenž kámen zahazoval, nejdříve na řadě.
Pokud si již hráč vzal odložený kámen pro svou sadu a někdo jiný ho požaduje pro sadu vyšší, hráč musí tento kámen odevzdat, i když už stihl svou sadu vyložit (v tom případě si musí vzít ostatní své kameny zpět do skryté ruky). Pokud však už stihl ukončit svůj tah tím, že sám kámen zahodil, ostatní hráči ztrácejí nárok na předcházející odložený kámen. To platí i v případě, kdy hráč získal odložený kámen pro KAONG a někdo jiný ho požaduje pro mah-jong. Hráč musí tento kámen odevzdat, i když už stihl vyložit dokončený KAONG a dobrat si náhradní kámen. V tom případě musí vrátit také náhradní kámen a zbylé tři kameny KAONGu si vzít zpět do své skryté ruky. Pokud si však stihl dobraný volný kámen dát do své skryté ruky, musí ho vrátit pouze v případě, že hráč čekající na mah-jong dokáže správně označit dobraný kámen; jinak přednostní právo hráče čekajícího na mah-jong propadá. Toto právo dále propadá, pokud hráč s KAONGem stihne dobraným kamenem dokončit a oznámit jiný KAONG a dobrat si za něj další náhradní kámen nebo když stihne oznámit, že náhradní kámen je Kámen Jara, a vzít si za něj náhradu nebo když dobraný volný kámen dokončí jeho vlastní mah-jong nebo když stihne zahodit kámen a ukončit tak svůj tah.
Pokud hráč zahodí kámen a hráč, který je po něm na řadě, o odložený kámen neprojeví zájem a vezme si kámen ze zdi, zbývající dva hráči mohou pořád ještě nárokovat odložený kámen pro svůj PONG, KAONG nebo mah-jong. Hráč na tahu v takovém případě musí dobraný kámen vrátit. Pokud si ho však hráč na tahu již stihl dát do své skryté ruky, musí hráč nárokující odložený kámen správně určit, který kámen byl posledním dobraným. Jinak nárok na odložený kámen ztrácí. Nárok ztrácí také v případě, že hráč na tahu dokončil dobraným kamenem KAONG, ohlásil ho a dobral si za něj náhradní kámen nebo pokud ohlásil, že dobraný kámen je Kamenem Jara, a vzal si za něj náhradu nebo pokud už stihl zahodit kámen a ukončit tak svůj tah.
Pokud dva nebo tři hráči mohou nárokovat odložený kámen pro mah-jong, jeden z nich je na řadě a dobere si kámen ze zdi, má se za to, že se svého nároku na odložený kámen vzdal. Hlásit se o něj pak může druhý a třetí hráč podle výše uvedených pravidel. Pokud však hráč na řadě ještě nedobral ze zdi a druhý nebo třetí hráč se přihlásí o odložený kámen pro mah-jong, hráč na řadě má pořád ještě právo nárokovat tento kámen a využít své přednosti (i pokud druhý nebo třetí hráč již vyložil svou ruku na stůl). Toto právo trvá, než se dokončí bodování a vyrovnání a vyložené ruky (nebo jejich části) se zahodí mezi odložené kameny.

Čekající ruka

Ruka (skrytá + vyložená), která může dokončit mah-jong přidáním jediného dalšího kamene, se nazývá „čekající ruka“. Hráč, který má takovou kombinaci, čeká na kámen (může se jednat i o více možností), který by ji dokončil. Pokud hráč na tahu odloží takto očekávaný kámen, čekající hráč může nárokovat tento kámen tím, že pronese "mah-jong", bez ohledu na to, zda mu v mah-jongu chyběl PONG, ČOU nebo pár a bez ohledu na to, zda je nebo není na řadě. Pokud si čekající hráč sám dobere ze zdi očekávaný kámen, může obdobně oznámit mah-jong, vyložit svou ruku a tím ukončit hru.

V šestém díle si ukážeme, jak vypadá vyložená „kompletní ruka“, tedy mah-jong, a seznámíme se s pojmy a pravidly některých speciálních situací, které mohou během hry nastat.

Aktuality
18.03.2014
Píšete haiku? Pak právě vám je určen projekt Sto haiku od sta autorů.

16.03.2014
Do 25.3. můžete v pasáži Paláce Koruna na Václavském náměstí v Praze navštívit výstavu Život po japonském zamětřesení a tsunami.

20.02.2014
Případní zájemci ještě mohou v sobotu 22.2. stihnout přednášku Anny Křivánkové "Manga a anime - nerozluční přátelé?".

08.02.2014
Webzine Vlčí bouda se v průběhu února zaměřuje na vše související se Zemí vycházejícího slunce (tedy třeba i na mangu).

03.02.2014
Od února pro vás Česko-japonská společnost otvírá zcela nové přednáškové cykly.

29.01.2014
Ve středu 5.2. se v Japonském informačním a kulturním centru Velvyslanectví Japonska v ČR (Hellichova 1, Praha 1) koná od 18:00 přednáška prof. Yasudy o zvládání fukušimské jaderné katastrofy.

21.01.2014
Ve středu 22.1. začíná v paláci Lucerna 7. ročník Festivalu japonského filmu a kultury Eigasai.

23.12.2013
Přivábit si symbolicky štěstí, lásku a další dobré věci pro rok 2014 můžete v sobotu 4. ledna v ČJS. Vlastnoručně si kaligraficky napíšete blahodárná přání kakizome.

      

RSS
redakce@manga.cz

Mangaichi © 2001-2011
Creative Commons License
Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko.