MangaCZ Dnes je 20.7.2018, Registrovat...  
KlubMapa otakuRecenzeKulturaGaleriePřekladyČasté dotazyOdkazySuvenýry
Mai
Diskuse
Soutěž
Vítězný obrázek 111. kola:
Soutěľ
Momentálně neprobíhá žádný test
Anketa
Květou u vás třešně?
Zatím vůbec.
Jedině ty nejodvážnější.
Ideální čas pro hanami!
Už je po sezóně.
V okolí nemáme jedinou třešeň.

Písnička týdne
Hledani
Mah-jong, část 4.
17.04.2005 06:45  -  Japonsko

Ve čtvrtém díle seriálu o Mah-jongu najdete pravidla, podle kterých se řídí zahájení a vlastní průběh hry. Povíme si něco bližšího o vlastním cíli hry a také o tom, jakým způsobem ho můžeme dosáhnout. V tomto díle také najdete popis jednotlivých sad hracích kamenů, které se během hry sbírají a ze kterých můžete sestavit závěrečnou formaci, tedy mah-jong. V závěru se podrobně seznámíme s nehrajícími prémiovými Kameny jara a s jejich funkcí ve hře.

Zahájení hry, výměna kamenů

Hru zahajuje hráč Východu tím, že opět pokynem „pow“ dovolí ostatním podívat se na své kameny. Každý hráč si uspořádá své kameny tak, aby jejich líc neviděli ostatní hráči. Musí je však po celou dobu hry udržovat tak, aby je všichni hráči mohli spočítat. Pokud některý hráč již z rozdání dostal jeden nebo více Kamenů jara, v pořadí Východem počínaje každý odloží Kameny jara lícem nahoru vedle kamene nebo žetonu s označením své světové strany a dobere si za ně náhradní kameny ze živé zdi. Každý hráč vyměňuje vždy všechny Kameny jara najednou. Pokud kterýkoliv z hráčů během výměny kamenů dostane další Kameny jara, ihned si vezme náhradu i za ně.
Pokud některý hráč najde po rozdání ve své ruce skrytý KAONG (viz popis sad), může ho, pokud chce, ihned ohlásit, ale není povinen to udělat. Pokud ho ohlásí, vezme si za něj volný kámen z mrtvé zdi ve stejnou chvíli před začátkem hry, kdy si bere ze živé zdi náhradu za případné Kameny jara. Totéž platí, dostane-li čtvrtý kámen do KAONGu při výměně kamenů.

Normální průběh hry

Když mají všichni hráči vyměněné a uspořádané kameny, požádá Východ ostatní hráče o souhlas se zahájením hry. Když všichni odsouhlasí, že jsou připraveni, odloží Východ do prostoru mezi zdmi kámen, který se mu nehodí, a zřetelně a nahlas vyhlásí jeho hodnotu. Odložený kámen může být vyžádán kterýmkoli z ostatních hráčů, který ho potřebuje pro dokončení PONGu, KAONGu nebo mah-jongu. Pokud žádný hráč nepožaduje zahozený kámen z těchto důvodů, kámen si může vyžádat hráč, který je další na řadě, pokud s jeho pomocí vytvoří ČOU. Pokud si odložený kámen nikdo nevyžádá, ve hře pokračuje Jih tím, že si dobere kámen z otevřeného konce živé zdi. Nehodí-li se mu, odloží jej obdobným způsobem. Pokud se mu kámen hodí, ponechá si jej a odloží jiný. Kámen se považuje za odložený v okamžiku, kdy se dotkne stolu. Kámen se považuje za dobraný v okamžiku, kdy se ho dotkne hráč.
Stejně postupují i ostatní hráči v pořadí Větrů (světových stran). Hodnota každého odkládaného kamene se nahlas vyvolává, aby měli o odkládaných kamenech všichni hráči přehled. Zároveň dává každý z hráčů vyvoláním odloženého kamene ostatním hráčům najevo, že ukončil svůj tah a přenechává možnost tahu dalšímu hráči. Tímto způsobem hra pokračuje, dokud některý hráč nezíská mah-jong, nebo než se spotřebuje živá zeď. Pokud se spotřebuje živá zeď, tj. nejsou už žádné kameny k dobírání, a nikdo nemá mah-jong, hra končí bez vítěze, remízou. Nepočítají se žádné body, neprovádí se vyrovnání a Východ si ponechá svůj titul. Jestliže hráč dobere poslední kámen ze zdi a zjistí, že se jedná o Kámen jara, nemůže si za něj vzít náhradu ani zahodit kámen a hra se ihned prohlásí za remízu. Jestliže poslední kámen ve zdi je hrací kámen, hráč, který si ho dobere, musí (pokud nedokončí mah-jong) na konci svého tahu ještě něco zahodit. Pokud se o zahozený kámen nikdo nepřihlásí, hra nemá vítěze. Pokud se někdo přihlásí (a není to pro mah-jong), musí pro změnu on něco zahodit. Takto se pokračuje, dokud někdo nedokončí mah-jong nebo dokud není zahozen kámen, o který se již nikdo nepřihlásí.
Zahozené kameny se na stůl dávají náhodně, aby nebylo poznat, který kámen odhodil který hráč, nebo v jakém pořadí byly zahozeny. Všechny zahozené kameny kromě posledního se považují za mrtvé a nemohou již být hráči požadovány za žádným účelem.

Cíl hry

Cíl hry může být vnímán dvojím způsobem - pozitivně i negativně. Hráči se snaží získat kompletní kombinaci mah-jong (doslovně kompletní ruka, dokončená ruka) dříve, než se to podaří soupeřům, neboli snaží se zabránit soupeřům, aby sami mah-jongu dosáhli. Ale hráči se také snaží získat co nejvyšší skóre, přičemž současně brání protivníkům, aby dobré skóre měli i oni. Hráč, který získá mah-jong, vyhrál sice jednotlivou hru, ostatní hráči ale mohou mít vyšší skóre a dosáhnout většího zisku při "vyrovnání" (viz později). Cílem hry jako celku je dosáhnout největšího možného zisku jako součtu všech vyrovnání s ostatními hráči po každé hře. Pokud se pro vzájemná vyrovnání používají žetony, vítězem hry je hráč, který má na konci největší hodnotu v žetonech. Obdobně se určí hráč druhý, třetí a čtvrtý v pořadí. Pokud se však hra hraje o peníze (což se nedoporučuje), je důležitější mít zisky, než být umístěn jako první. To se může podařit i hráči na třetím místě.
Mah-jong je kombinace, která se skládá ze čtyř sad a jednoho páru. Sady mohou být:
  • ČOU (postupka tří po sobě číselně následujících kamenů stejné řady),
  • PONG (tři stejné kameny, řadové nebo z Honérů),
  • KAONG (čtyři stejné kameny, řadové nebo z Honérů).
Pár, známý též jako „oči vrabce“ nebo „hlava ptáka“, obsahuje dva libovolné stejné kameny. Každá ruka obsahující libovolnou kombinaci čtyř sad a jednoho páru je dokončená, bez ohledu na to, jaký je její obsah. Jediné kombinace, které nesplňují uvedenou definici, ale mají stejný účinek jako mah-jong, jsou popsány v pravidlech o „Zvláštních hrách“, např. kombinace "Třináct jedinečných divů", která obsahuje jeden pár, ale žádnou sadu.
Za každý získaný KAONG si hráč dobírá náhradní kámen z volných kamenů „mrtvé zdi“, a to vždy nejprve kámen vzdálenější od prvního průlomu. Když se spotřebují oba volné kameny, hráč, v jehož zdi stojí oblast KAONGů, je nahradí tak, že vyjme krajní levý sloupec oblasti a rozmístí tyto dva kameny na zbylé sloupce mrtvé zdi podobně jako předtím: horní kámen napravo od dolního. Na začátku hry obsahuje oblast KAONGů 16 kamenů, včetně dvou prvních volných kamenů. Po dobrání každého volného kamene se tento počet sníží. Žádné kameny se nepřesouvají ze živé zdi do mrtvé, aby tento počet vyrovnaly. Z toho plyne, že pokud by každý hráč nahlásil čtyři KAONGy, oblast KAONGů se zcela spotřebuje.
Pokud nebude níže výslovně uvedeno jinak (viz pravidla o “nebezpečných kamenech“), každý hráč má svobodnou volbu, které dobrané kameny si ponechá, které z odložených kamenů bude požadovat a které odhodí. Může se svobodně rozhodnout, jakým způsobem se bude snažit dosáhnout cíle hry a není povinen přijmout žádnou příležitost, ani dokončit mah-jong, pokud to považuje za výhodné. Každý hráč hraje sám za sebe, nikoli v týmech. Každý hráč může, považuje-li to za výhodné, tiše podporovat některého ze svých protivníků proti jinému, ale jakákoli otevřená spolupráce nebo dohoda mezi dvěma nebo více hráči je zakázána.
Vyhraje-li hráč Východu, podrží si tento titul i pro další hru. Stejně tak si titul Východu podrží, pokud hra skončí, aniž by někdo dosáhl mah-jongu. Pokud zvítězí mah-jongem jiný hráč než Východ, titul Východu přechází podle již popsaných pravidel na dalšího hráče v pořadí Větrů. Když se všichni hráči vystřídali v roli Východu a čtvrtý hráč (který začínal jako Sever) tento titul ztratí, končí jedno kolo (round). Každé kolo se tedy skládá nejméně ze čtyř her (hand), plus navíc hry, které vyhraje Východ a hry, které neskončí mah-jongem. Hráči se mohou před zahájením hry dohodnout na maximálním počtu kol (round), která budou hrát. Větrem prvního kola je Východ, následující kola se jmenují Jižní, Západní a Severní a výsadní postavení v nich mají příslušné Větry. Hráči si musí pamatovat, který Vítr právě převažuje, protože to má vliv na skóre. Jinak to ale na hru vliv nemá. Pokud nebyl předem sjednán počet kol, která se budou hrát, končí hra (game) po dohrání čtvrtého, Severního kola, tedy když čtvrtý hráč v Severním kole přijde o postavení Severu.
V příštím, pátém díle se podrobněji seznámíme s pravidly získávání jednotlivých sad, zjistíme, podle jakých pravidel se určuje přednost při nárokování odložených kamenů a vysvětlíme si pojem „čekající ruka.

Aktuality
18.03.2014
Píšete haiku? Pak právě vám je určen projekt Sto haiku od sta autorů.

16.03.2014
Do 25.3. můžete v pasáži Paláce Koruna na Václavském náměstí v Praze navštívit výstavu Život po japonském zamětřesení a tsunami.

20.02.2014
Případní zájemci ještě mohou v sobotu 22.2. stihnout přednášku Anny Křivánkové "Manga a anime - nerozluční přátelé?".

08.02.2014
Webzine Vlčí bouda se v průběhu února zaměřuje na vše související se Zemí vycházejícího slunce (tedy třeba i na mangu).

03.02.2014
Od února pro vás Česko-japonská společnost otvírá zcela nové přednáškové cykly.

29.01.2014
Ve středu 5.2. se v Japonském informačním a kulturním centru Velvyslanectví Japonska v ČR (Hellichova 1, Praha 1) koná od 18:00 přednáška prof. Yasudy o zvládání fukušimské jaderné katastrofy.

21.01.2014
Ve středu 22.1. začíná v paláci Lucerna 7. ročník Festivalu japonského filmu a kultury Eigasai.

23.12.2013
Přivábit si symbolicky štěstí, lásku a další dobré věci pro rok 2014 můžete v sobotu 4. ledna v ČJS. Vlastnoručně si kaligraficky napíšete blahodárná přání kakizome.

      

RSS
redakce@manga.cz

Mangaichi © 2001-2011
Creative Commons License
Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko.