MangaCZ Dnes je 18.6.2018, Registrovat...  
KlubMapa otakuRecenzeKulturaGaleriePřekladyČasté dotazyOdkazySuvenýry
Mai
Diskuse
Soutěž
Vítězný obrázek 111. kola:
Soutěľ
Momentálně neprobíhá žádný test
Anketa
Květou u vás třešně?
Zatím vůbec.
Jedině ty nejodvážnější.
Ideální čas pro hanami!
Už je po sezóně.
V okolí nemáme jedinou třešeň.

Písnička týdne
Hledani
Mah-jong, část 3.
24.03.2005 06:35  -  Japonsko

V tomto díle Vás seznámím s částí pravidel, která má snad největší zásluhu na oné podmanivé atmosféře a originalitě celé hry. Hráči se totiž po dobu hry stanou zástupci Větrů čtyř světových stran a my si vysvětlíme, podle jakých pravidel se tyto role určují. Dále se dozvíme, jak se z hracích kamenů staví zeď, jak vzniká hlava draka a co je živá a mrtvá zeď. Objasníme si také pravidla, podle kterých se postupuje při rozdávání hracích kamenů.

Určení rolí a zaujetí míst

Hráči mají role nazvané podle světových stran v pořadí: Východ, Jih, Západ a Sever. Toto pořadí je i během hry důležité a v některých momentech hry rozhodující, proto je třeba mít jej stále na paměti. Východ má ve hře dominantní roli, protože pro Číňany je východ tradičně nejctěnější strana. Pozor na převrácené pozice Jihu a Severu, Jih sedí po pravici (!) Východu. Jedná se o orientaci podle původního čínského kompasu.
Před začátkem hry hráči usednou kolem hracího stolu v libovolném pořadí a určí první Východ pomocí následující procedury: Každý z hráčů hodí dvěma kostkami. Je tradičním zvykem, že první hod kostkami provede hostitel. Kdo hodí nejvyšší součet, stává se prozatímním Východem. Prozatímní Východ vezme nehrající kameny označující světové strany nebo jeden kámen od každého větru, položí je lícem dolů na stůl, zamíchá je a uspořádá do řady. Jeden konec řady označí jakýmkoliv řadovým kamenem liché hodnoty, druhý konec kamenem sudé hodnoty, oba tyto kameny lícem nahoru. Potom hodí opět všichni dvěma kostkami a v pořadí podle výše součtu dosaženého tímto hodem si každý hráč převezme jeden z větrných kamenů. Pokud výsledek posledního hodu byl lichý, vezme hráč větrný kámen z lichého konce řady, pokud byl výsledek hodu sudý, vezme větrný kámen ze sudého konce řady. Hráč, který si vytáhl východní vítr, se stává skutečným Východem a bude vést první hru. Každý hráč se postupně stane Východem. Podrží si tento titul tak dlouho, dokud vyhrává (tj. získává jako první mah-jong), nebo dokud jednotlivé hry končí bez mah-jongu. Když však vyhraje jeden ze tří protivníků Východu, titul se přesune na hráče, který byl dosud Jihem, dosavadní Západ se stane Jihem, dosavadní Sever Západem a dosavadní Východ Severem. Hráči si své role vymění tím, že si přesunou značky jednotlivých světových stran. Výsadní postavení Východu ve hře je dáno mimo jiné i tím, že pokud Východ hru vyhraje, vyhrává dvojnásob, ale také dvojnásob prohrává, pokud prohraje a postavení Východu si neudrží. Je také tradičním zvykem, že když se zrovna nepoužívají kostky, Východ by je měl sebrat a umístit před sebe; tomu se říká "sbírání svého štěstí".

Stavba zdi

Před každou hrou musejí hráči nejdříve z hracích kamenů postavit zeď. Všechny kameny se položí lícem dolů na stůl a Jih, Západ a Sever je důkladně zamíchají neboli "umyjí". Když Východ usoudí, že jsou zamíchány dostatečně, vydá pokyn "pow", což znamená "start". Poté všichni hráči staví vždy dva kameny na sebe, samozřejmě stále lícem dolů, a z takto vzniklých dvojic před sebou každý postaví jednu stěnu zdi 18 kamenů dlouhou a 2 kameny vysokou. Čtyři hotové stěny se potom spojí do čtverce.
Zdi reprezentují hradby čínského města, jejichž uskupení do těsného čtverce má udržet zlé duchy vně hradeb. Tradičně se zeď spojuje do čtverce tak, že každá stěna má svůj levý okraj odkrytý a pravý konec uzavřený levým okrajem přiléhající kolmé zdi. Toto uspořádání nemá na hru žádný vliv, je to jedna z formálních zvyklostí, které dávají mah-jongu jeho osobitý charakter.

Rozdávání kamenů

Před rozdáváním kamenů se musí jedna zeď prolomit a je třeba určit, která. Východ hodí dvěma kostkami a odpočítává zdi v pořadí východ - jih - západ - sever počínaje svou zdí jako jedničkou. Hozené součty 2, 6 a 10 tedy ukazují na jižní zeď, 3, 7 nebo 11 na západní, 4, 8 a 12 na severní a 5 nebo 9 na východní. Tím je určeno, který hráč bude prorážet „svou“ zeď. Ještě je třeba určit, na kterém místě. Hráč označený předcházejícím hodem si vezme obě kostky, hodí jimi, hozený součet přičte k součtu hozenému Východem v předcházejícím hodu a to celé odpočítá na kamenech počínaje od pravého konce své zdi směrem doleva. Pokud hozený součet překročil 18, pokračuje v odpočítávání na zdi souseda po své levici. Sloupec dvou kamenů, na kterém odpočítávání skončí, hráč vyjme a kameny položí každý zvláš? na druhý a čtvrtý kámen zdi napravo od průrazu, přitom kámen, který byl navrchu, se umístí dále od průrazu. Druhý a čtvrtý sloupec zdi napravo od průrazu má teď výšku tří kamenů. Tak ze zdi vznikne symbolický drak s hlavou a ocasem. Dvěma vyjmutým kamenům navrchu se říká „volné kameny“.
Hlavě draka v délce sedmi sloupců napravo od průrazu (s výjimkou volných kamenů) se pro potřeby hry říká „mrtvá zeď“ nebo také oblast KAONGů. Ocasu draka se pak říká „živá zeď“. Mrtvá zeď se s jedinou výjimkou (náhrada za KAONGy, viz později) nepoužívá v další hře. Hráč, který hradby prorazil a rozmístil dva volné kameny, vyjme oblast KAONGů z živé zdi tím, že oblast odtrhne od živé zdi i na druhé straně a vyznačí tak hranici mezi mrtvou a živou zdí.
Rozdávání zahájí Východ tím, že si vezme první dva sloupce kamenů, tedy celkem čtyři kameny, z otevřeného konce živé zdi, tj. z konce bezprostředně nalevo od prvního průrazu. Po něm si postupně vezmou po dvou sloupcích také Jih, Západ a Sever. Tato procedura se ve stejném pořadí opakuje ještě dvakrát, takže každý hráč získá dohromady dvanáct kamenů. Potom si ještě Východ vezme jeden další sloupec (dva kameny) a ostatní hráči po jednom kamenu, ale brát si je tentokrát budou ve změněném pořadí. Po Východu si poslední kámen bere Západ, po něm Jih a naposled Sever. Jedná se o další opatření proti jakémukoliv ovlivnění hry. Dojde-li během rozdávání k jakékoli chybě, kvůli níž si jeden nebo více hráčů vezme špatné kameny nebo špatný počet kamenů, chyba se opraví, pokud je to ještě možné. Pokud se neví, jak k chybě došlo, které kameny se mají předat kterému hráči, nebo pokud některý hráč už viděl nebo cítil líc kteréhokoli kamene, který mu neměl patřit, všechny rozdané kameny se vrátí doprostřed stolu, znova zamíchají, spotřebovaná část zdi se znova postaví a zeď se výše popsaným způsobem probourá na jiném místě a rozdávání se opakuje. Chybné rozdání může ohlásit kterýkoli hráč do té doby, než Východ odloží první kámen.
V příštím díle se již dočkáte zahájení vlastní hry, seznámíte se s jejím průběhem, povíme si něco o cílech hry a ukážeme si jednotlivé sady kamenů, které se během hry sbírají.

Aktuality
18.03.2014
Píšete haiku? Pak právě vám je určen projekt Sto haiku od sta autorů.

16.03.2014
Do 25.3. můžete v pasáži Paláce Koruna na Václavském náměstí v Praze navštívit výstavu Život po japonském zamětřesení a tsunami.

20.02.2014
Případní zájemci ještě mohou v sobotu 22.2. stihnout přednášku Anny Křivánkové "Manga a anime - nerozluční přátelé?".

08.02.2014
Webzine Vlčí bouda se v průběhu února zaměřuje na vše související se Zemí vycházejícího slunce (tedy třeba i na mangu).

03.02.2014
Od února pro vás Česko-japonská společnost otvírá zcela nové přednáškové cykly.

29.01.2014
Ve středu 5.2. se v Japonském informačním a kulturním centru Velvyslanectví Japonska v ČR (Hellichova 1, Praha 1) koná od 18:00 přednáška prof. Yasudy o zvládání fukušimské jaderné katastrofy.

21.01.2014
Ve středu 22.1. začíná v paláci Lucerna 7. ročník Festivalu japonského filmu a kultury Eigasai.

23.12.2013
Přivábit si symbolicky štěstí, lásku a další dobré věci pro rok 2014 můžete v sobotu 4. ledna v ČJS. Vlastnoručně si kaligraficky napíšete blahodárná přání kakizome.

      

RSS
redakce@manga.cz

Mangaichi © 2001-2011
Creative Commons License
Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko.