Irma a Hay Lin
(kresleno podle předlohy)

Vyšlo 29.09.2005, 00:05

...