Unfinished random girl

Vyšlo 26.06.2003, 00:00

Teda zatim mi de kresleni mangy jako psovi pastva ale snad se to zlepsi :-) nedokonceny obrazek v photoshopu...