Justice

Vyšlo 25.09.2008, 17:50

Moje první patlanice tady.
Nějaký pravidla, hlavně pro kresbu a malbu, mi nic neříkají.
Dívka je to, překvapivě.
Její Jméno je Justice, opět nečekané!
A věděli ste, že Justice není slepá, ale cudná?
nevypadá to sice tak, ale je to tak!